Selge kõneleja

30. nov. 2016

Eesti Vaegkuuljate Liit valib ka sel aastal “Selge kõneleja”. Seekord palume valida oma lemmikud kõigil, hoolimata sellest, kas Te olete kuulmispuudega või normkuulmisega, sest selgelt kõnelemine on oluline kõikide inimeste jaoks. Palun valige oma lemmikud TV- ja  raadiosaatejuhtide ning teatrinäitlejate hulgast. Palun andke ka märku nendest inimestest, kelle kõnest Te väga hästi aru ei saa. Ootame kandidaatide nimesid kuni 15.detsembrini 2016.  

Kandidaate saate esitada siit: VAJUTA SIIA

Eelmised võitjad:

2013 Mihkel Kärmas

2014 Marko Reikop ja Owe Petersell

2015-Anu Välba, Märt Treier ja Helgi Sallo

Aktiivset valimist!

EVL juhatus

Pooltuhat inimest said töövõimereformi infopäevadel vastuseid oma küsimustele

21. nov. 2016

Sotsiaalministeerium
Pressiteade

Üle Eesti toimunud töövõimereformi infopäevadel tutvustati uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud teemasid. Oma küsimustele said infopäevadel vastused pea pooltuhat inimest. 

Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juhi Arne Kailase sõnul puudutab töövõimesüsteemi ümberkorraldamine peaaegu kõiki Eestimaa inimesi. „Tahtsime anda inimestele võimaluse küsida ja saada vastuseid neid puudutavatel teemadel, valmistada neid ette töövõime hindamisele üleminekuks. Iga suur muudatus toob endaga kaasa ebakindlust ning teadmatust tuleviku ees. See on loomulik ja meie asi on anda kõigile küsimustele vastused, sest muutus tuleb selleks, et inimesed saaksid vajaliku toe suurema iseseisvuse poole liikumisel,“ rääkis Kailas.
Loe edasi…

Sotsiaalkindlustuse uus infosüsteem valmib planeeritust hiljem

21. nov. 2016

Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet
Pressiteade

Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem SKAIS2, mis pidi alustama tööd 1. jaanuarist 2017, valmib  planeeritud tähtajast hiljem. Kõigi sotsiaalkindlustusameti teenuste toimimine ja toetuste väljamaksmine on Eesti elanikele tagatud olenemata IT-arendusprojekti käekäigust. 

„Praeguseks on selge, et 1. jaanuari tähtaeg on ebareaalne ja SKAIS2 projektiga jätkamiseks on vaja uut plaani. Nii arendaja kui ka riik on projekti keerukust alahinnanud,“ ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Edasised arengud sõltuvad sellest, millised tööd on detsembriks valmis.“
Loe edasi…

EPIKoja 2016. a. rahvusvahelise puuetega inimeste päeva konverentsi nominentide statuut

21. nov. 2016

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab rahvusvahelisele puuetega inimeste päeva aastakonverentsil institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega või kroonilise haigusega inimesi paremini kaasavaks.

Aastaauhinna 2016 teema on vaba aeg ja reisimine. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 30 rõhutab, et puudega inimestele tuleb tagada juurdepääs virgestus-, turismi-, puhke- ja sporditeenustele ning toimumispaikadele nagu teatrid, muuseumid, kinod ja raamatukogud. Puudega inimeste piiriülene liikumine on üks Euroopa Liidu põhiõigusi.

Soovime luua puudega või kroonilise haigusega inimeste reisimise ja vaba aja teemale laiemat kõlapinda. Tunnustame aastaauhinnaga 2016  teenuseosutajaid, kes on hoolitsenud teenuste ligipääsetavuse eestning teinud järjepidevalt soodustusi puudega või vähenenud töövõimega inimestele. Ootame aastaauhinna kandidaate kultuuri (teatrid, kinod, kontserdid, muuseumid, galeriid, turismiobjektid, spordikeskused, muud kultuuri- või spordisündmused) või transpordi valdkonnast.

Kandidaate, ka iseennast, võivad esitada organisatsioonid ja eraisikud. Esituskirjas palume märkida kandidaadi nimetus, nii kandidaadi kui esitaja kontaktandmed. Palume põhjendada kandidaadi esitamist auhinnale vabas vormis kuni ühel leheküljel.

Esituskirju ootame e-posti aadressile epikoda@epikoda.ee kuni 14.11.2016 kl 12:00 või posti teel Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10, Tallinn.

Lisainfo: e-post: epikoda@epikoda.ee tel 661 6629

Eesti Vaegkuuljate Liidul uus juhatus

16. okt. 2016

evl_uus_juhatus_02-10-2016

2.oktoobril toimus Haapsalus Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosolek, kus valiti liidule uus juhatus järgmiseks neljaks aastaks. Meil on hea meel esitleda teile uut ja tegusat tiimi. Juhatuses on nüüd 7 inimest (endine koosseis oli viieliikmeline), igaühe vedada on konkreetne valdkond. 

Uued juhatuse liikmed on:

1. Kaia Sillaste– rehabilitatsiooniteenus. 

2. Siiri Inno– välisuhted, subtiitrid, meedia. 

3. Pille Ruul- Uno Taimla fond, välissuhted

4. Allar Viik– kirjutustõlge, subtiiitrid

Endisest juhatusest jäid edasi

5. Katrin Lapina kogemusnõustamine, sponsorlus

6. Viljar Parm- juhatuse assistent

7. Külliki Bode- juhatuse esinaine, kogu juhatuse töö koordineerimine (sh need tegevused, mis on eespool nimetatud ja ka need toimingud, mida seal kirjas ei ole 🙂

Üldkoosolek kinnitas lisaks veel järgmiseks neljaks aastaks nõukoja esimeheks Teet Kallaste ja revidendiks Elina Kabaneni. 

Palju õnne uutele tulijatele, tere tulemast pardale! Ja nii endistele tegijatele kui ka uustulnukatele eesootaval suurel tööpõllul palju jõudu, järjekindlust ja julgust vaegkuuljate probleemide lahendamiseks!

Päikeselist sügist kõikidele!

Külliki

Töövõimereformi maakondlikud infopäevad

5. okt. 2016

maakonnatuur1

11. oktoobrist kuni 2. novembrini korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga infopäevi seoses 2016. aastast rakendunud töövõimereformiga.

Toimuvad erinevad töötoad, kus räägitakse täpsemalt töövõimereformiga seonduvatest teemadest ning osalejatel on võimalik esinejatelt lisaküsimusi küsida. Lisaks on avatud ka messiala, kus jagavad infot Sotsiaalministeeriumi, kohalike omavalitsuste, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti eksperdid ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad. Kohapeal on võimalik pidada nõu töötukassa karjäärinõustajatega.

Infopäevade läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“.

Et infopäevadel osalemine mugavam ja lihtsam oleks, on korraldatud ka linnadevaheline transport.
Kõik toimumiskohad on ligipääsetavad ja kohapeal on olemas viipekeele tõlk.
Loe edasi…

Dr. Margus Luht: Õpetan Teile, kuidas kodustes tingimustes kõrvavaigust lahti saada!

5. okt. 2016

Kõige kvaliteetsem oleks kõrva puhastamine vaatlusmikroskoobi ja aspiraatoriga varustatud ning kõrvakirurgia kogemust omava eriarsti juures. Kõrvakirurg oskab lisaks puhastamisele hinnata ka kuulmekäigu ja keskkõrva anomaaliaid ning võimalikke kirurgiliste ravimeetodite vajadust ning riske. Kahjuks võib kiire kõrvakirurgi jutule pääsemine kujuneda kulukaks ning on kindlustusmeditsiini raames üldse vähetõenäoline.

Traumapunkti või valvehaigla külastus lõpeb nii mõnigi kord vaid kõrvatilkade retseptiga ning soovitusega järgnevatel päevadel  eriarsti või perearsti poole pöörduda. Raisatud aeg, raisatud raha!

Üldteada on see, et eriarsti juurde saamine kindlustusmeditsiini kaudu meenutab kolmikhüpet:  perearst, ooteaeg, eriarst. Ja kõike seda selleks, et lasta enesele lihtsalt sooja vett kõrva pritsida! Kas selleks on ilmtingimata vaja arstidiplomit või piisaks saunamehe või tuletõrjuja ametioskustest! 
Loe edasi…