Kõku suvepäevad toimuvad Võrumaal, Kääpa külas, Võhandu puhkekeskuses 14.-16.07.2017.

25. apr. 2017

Tuletan meelde, et tänavused Kõku suvepäevad toimuvad Võrumaal, Kääpa külas, Võhandu puhkekeskuses (http://vohandukamping.ee) ajavahemikul 14.-16.07.2017.

Käes on kevad ning suvigi pole enam mägede taga. Ma usun, et hoiunotsud on nüüdseks väga tublisti kosunud. Nüüd oleks viimane aeg hakata registreerima eesootavale suvepäevadele. Haara sõber/sõbrad kaasa, siis on seltsis segasem! 🙂
Loe edasi…

Eesti Vaegkuuljate Liit otsib rehabilitatsiooniprogrammi jaoks osalejaid

5. apr. 2017

Oled sobiv osaleja, kui:
1. Oled tööealine, aga ei tööta hetkel;
2. Sul on osaline töövõime või töövõimetusprotsent määratud;
3. Sul on psühhiline erivajadus, nt depressioon, epilepsia vm (ei pea
olema ametlikult määratud).

Kui need kriteeriumid on täidetud, siis võta kindlasti ühendust
allpool olevatel kontaktidel võimalikult ruttu.
Loe edasi…

Ilusat kevadet

20. märts 2017

Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus soovib kõikidele ilusat kevade algust!

Tervisepoliitika vajab uusi sihte

20. märts 2017

Praxise poolt tehtud tervishoiu analüüs näitas rahva tervise seisu halvenemist ja ka rahulolematuse kasvu arstiabi kättesaadavusega.

Analüüsi eesmärgiks oli hinnata perioodil 2009–2016 ellu viidud Rahvastiku (RTA) tervise arengukava meetmete ja tegevuste tulemuslikkust strateegia eesmärkide saavutamisel ning anda sisend RTA edasiste meetmete ja tegevuste planeerimiseks.
Loe edasi…

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

20. märts 2017

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel.
Loe edasi…

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

20. märts 2017

Pressiteated, Sotsiaalkomisjon
06.03.2017

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti hinnangul pidas komisjon üheks suurimaks probleemiks seda, et pooltel juhtudel puuduvad terviseinfosüsteemis vajalikud terviseandmed töövõime hindamiseks. „Kuna probleemi tõid esile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti juhid, siis sotsiaalkomisjon palus sotsiaalministeeriumil kutsuda kokku nõupidamise, et parandada terviseandmete kvaliteeti. Samuti soovib sotsiaalkomisjoni kuulda põhjendusi, miks perearstid ja eriarstid terviseandmeid digitaalseid ei täida, kuigi kehtiv seadus neid selleks kohustab,“ ütles Kütt. „Kui töötukassa peab terviseseisundi kohta küsima ise andmeid ravivalt arstilt, siis see pikendab inimese jaoks töövõime hindamist ja töövõimetoetuse maksmine viibib,“ lisas Kütt.
Loe edasi…

Kuulmispuudega inimesed soovivad vaadata eestikeelseid filme ja saateid

3. märts 2017

Pressiteade

3.03.2017

3. märtsil tähistatakse rahvusvahelist kuulmispäeva. Eesti Vaegkuuljate Liit soovib märtsikuu jooksul juhtida tähelepanu kuulmispuudega inimestele ning tõsta inimeste teadlikkust kuulmishoiust.

 Meedikute sõnul võib kuulmiskahjustusega inimeste hulk küündida kuni 16- 20% elanikkonnast. Seega võib Eestis elada umbes 200 000 inimest, kelle kuulmine ei ole päris selline nagu peaks. Viipekeelt kasutavaid kuulmispuudega inimesi, keda on harjutud nimetama kurtideks, on hinnanguliselt 1500-2000.

Kuulmispuudega inimesed soovivad samuti kuuluda Eesti kultuuriruumi ning saada osa omamaistest telesaadetest ja filmidest. Paraku on suur probleem, et enamikel kodumaistel saadetel ja filmidel puuduvad subtiitrid. Nii on Eestis kuni 20 % inimestest olnud tegelikult eestikeelsest televisioonist lihtsalt ära lõigatud. Näiteks meie kõigi lemmikud, nagu „Siin me oleme“ või „Kevade“ on vaegkuuljatele ja kurtidele kättesaamatud.
Loe edasi…