Kirjutustõlketeenus

Kirjutustõlketeenus (speech-to-text reporting) on teenus, mille puhul esitatakse lähte- ja  sihttekst küll ühes ja samas keeles, kuid tehnilist abivahendit kasutades selle erinevates vormides (suulises kõnes esitatud tekst esitatakse kõnelemisega samaaegselt kirjalikus vormis ja kuvatakse kliendile nähtavana ekraanile).

Kirjutustõlketeenust osutab kirjutustõlk, kelle ülesandeks on sünkroonselt trükkida mitte ainult sõna-sõnalt kõike seda, mida teda ümbritsevad inimesed räägivad, vaid sellele lisaks markeerida ka olulised taustahelid. Kirjutustõlk võib kasutada spetsiaalseid programme ja kiirkirja. Kirjutustõlketeenus võimaldab eestikeelsetel vaegkuuljatel ja kurtidel saada infot ümbritsevate helide ja kõneluste kohta lugemise abil. Kirjutustõlketeenus on vajalik eelkõige neile kuulmislangusega inimestele (nii kurtidele kui vaegkuuljatele), kes  soovivad suhtlemiseks kasutada eesti keelt; samuti oleneb kirjutustõlketeenuse kasutamine konkreetsest tõlkesituatsioonist ja inimese poolt kasutatavatest abivahenditest.

Hinnakiri

Individuaaltõlge

(üksikule inimesele või väiksele grupile)

Teenus 1 tõlk 2 tõlki
Tõlkimine väiksele ekraanile (alla 0,5h) 32€/h
Tõlkimine väiksele ekraanile (üle 0,5h) 51€/h

Konverentsitõlge

(koosolekutele, koolitustele)

Teenus 1 tõlk 2 tõlki
Tõlkimine suurele ekraanile 45€/h 66€/h

Tehnika rent

(koosolekutele, koolitustele)

Teenus Hind
Tehnika rent (dataprojektor ja/või ekraan) 30€ päev

Muud tingimused:

  • Üle poole tunnistele tellimustele tuleb alati 2 tõlki
    • Erandjuhud kokkuleppel tõlkijaga
  • Olenevalt tellimusest võib hinnale lisanduda ettevalmistustasu ja sõidukulu.

Tellimine:

  • Allar Viik, allar@viik.ee
  • Külliki Bode, kylliki@vaegkuuljad.ee