11. oktoobril kell 12-13 kogunevad puudega inimesed üleriigilisele meeleavaldusele töövõimereformi vastu. Tahame valitsusele edasi anda selge sõnumi –  puudega inimesed on vastu töövõimereformile sellisel läbimõtlematul kujul  nagu valitsus seda on kavandanud. Meie, puudega inimesed, nõuame valitsuselt ja riigikogult aja mahavõtmist, reformikava uut ja süsteemset läbitöötamist ning õigetele alustele seadmist.
 Piketid toimuvad üheaegselt Tartus, Rakveres, Viljandis, Narvas ja Pärnus. Tallinnas kogunetakse Vabaduse väljakule, kus toimub miiting (kõnekoosolek).
 Töövõimereform on väga suur riiklik projekt, mis mõjutab  otseselt enamat kui 100 000 puude või püsiva terviserikkega inimest. See puudutab ka nende tulevasi saatusekaaslasi, hooldajaid, lähedasi, pereliikmeid ja nendega töötavaid spetsialiste. Riigi majandusarengu ja finantsilise jätkusuutlikkuse kaudu on reform seotud kõikide Eesti elanike elukeskkonna ja elukvaliteediga.
 Töövõimereform on vajalik, kuid seda tuleb muuta!

* Reformiga peavad kaasnema puudega inimestele ja neid hooldavatele perekondadele kogu Eestis kättesaadavad sotsiaal- ja tugiteenused. Nende tagamiseks peab riik saavutama omavalitsustega vettpidava kokkuleppe. Ühe prioriteedina tuleb koduseinte vahelt vabastada omastehooldajad, et nad saaksid tööle naasta. Selleks tuleb nende hoolealustele tagada vajalikud hoolekandeteenused.
* Tööandjatele tuleb luua asjakohased soodustused ja stiimulid, mis kompenseerivad erivajadustega töötajate rakendamisega seotud lisakulud. Sotsiaalse ettevõtluse tekkeks on vaja tõukemeetmeid.
* Võimetekohane haridus peab olema tagatud kõigil haridustasemetel, see on eeldus iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks. Tuleb tagada kooli lõpetavate puudega noorte ligipääs tööturule, samuti tõhustada juba töötavate puudega inimeste kaitset terviseprobleemide tõttu tööturult väljalangemise vastu.
* Töövõimereformile tuleb koostada kulu-tulususe analüüs ja rakenduskava ning teha riski- ja finantsanalüüs. Vaja on lähtuda reeglist, et kui süsteemi muuta, tuleb seda teha informeeritult ja teadlikke meetmeid valides.
 Praegu riigikogus arutlusel oleva  töövõimereformi seaduseelnõu  vastuvõtmisel  luuakse vaid kuvand vilkast tegutsemisest ja puudega inimeste aitamisest tööturule. Kui reform praegusel kujul käivitada, võib paljude puudega inimeste olukord paranemise asemel koguni halveneda.
 Just seepärast kutsume üles kõiki puudega, aga ka puudeta inimesi, terveid ja haigeid, noori ja vanu inimesi tulema koos meiega tänavale, et öelda  valitsusele ja riigikogule – see töövõimereform vajab muutmist!
 Piketid toimuvad 11. oktoobril kell 12-13:
Tartus – Raekoja platsil,
Võru, Valga ja Põlva rahvas läheb Tartusse.
Tartu: Margit Rosental-Tustit, tel 53232667
Meelika Siilsalu, tel 5 200 797
Monika Haukanõmm, tel 56 966 326
Võru: Väino Marjak, tel 56 220 512
Valga: Grete Mõttus, tel 56 633 312
Helle Keek, tel 57 830 019
Põlva: Heli Puusta, tel 51 978 669
Rakveres – Rakvere keskväljakul (Turu plats)
Tapa rahvas läheb Rakveresse.
Rakvere: Helmi Urbalu, tel 53 429 043
Koidula Saun , tel 5 542 802
Andželika Apfelbaum, tel 56 616 998
Tapa: Vaike Hiiet , tel 53 466 882
Viljandis – Vabaduse platsil
Viljandi: Krista Neering , tel 55 38 453
Kersti Puusild, tel 5 283 145
Piret Aus, tel 5 280 515
Mati Rohtlaan, tel 55 650 060
Narvas – Peetri platsil
Sillamäe rahvas läheb Narva.
Narva: Samuel Golomb, tel 55 901 782
Ljubov Zvereva, tel 5 511 631
Aleksander Startsev, tel 56 481 265
Pärnus – Port Arturi esisel platsil
kontakt Eha Tammiku, tel 5 281 454
Iivi Kallaste, tel 53 335 041
Saarlased ja Haapsalu rahvas lähevad Pärnusse.
Haapsalu: Tiia Treimann-Differt, tel 53 986 248
Saaremaa: Jüri Heinlaid, tel 5 021 447
Veronika Allas, tel 53 303 702
Tallinnas – Vabaduse väljakul.
Ida- ja Lääne-Harjumaa rahvas tulevad Tallinna.
Tallinn: Tiina Kangro, tel 5 013 417
Auli Lõoke, tel 5 293 144
Tom Rüütel, tel 52 56 560
Sülvi Sarapuu, tel 51 960 584
Rita Goruskina , tel 55 48 505
Mare Abner , tel 56 453 468
Külli Urb, tel 55 672 585
Kuusalu: Agnes Valgiste, tel 53 410 433
Keila: Jaane Põldme, tel 55 588 537
Kutsume kõiki, kes jagavad meie muret, liituma petitsiooniga: „Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel“, mille anname üle Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogule ja Eesti Vabariigi presidendile. Petitsioonile saab allkirja anda siin http://petitsioon.ee/http-elil-ee
Eesti Hooldajate Liit
Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
Eesti Kurtide Liit
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
Erakond Eestimaa Rohelised
Juht- ja Abikoerte Kool
MTÜ Händikäpp
MTÜ Pane oma meeled proovile
„Puutepunkt”/Puutepunktid
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Terviseleht
Lisainfot saate veel siit: