Eesti Kurtide Liit ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus esitlevad 20. mail kell 11.00 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn), ruumis A 315 kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamiseks loodud videoteenuste keskkonda.


viipekeelne_TV

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatud „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ raames ellu viidud projekti „Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu“ tulemusena valmisid videoteek ja videoportaal, mis võimaldavad kurtide kogukonnal nüüd paremini neid puudutavale infole ligi pääseda.

Nüüdseks kättesaadavasse videoportaali http://videoportaal.ead.ee saab koondada viipekeelsed videod info jagamiseks erinevatel teemadel.

Videoportaal ja äpid on valminud koostöös BitWeb OÜ-ga.

Esitlusel osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 19. maiks SIIN…

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Eesti Kurtide Liit