medikeep-768x360

11.05.2016
Pressiteade

Mobiilirakenduse MediKeep uuenenud versioon pakub personaalse ravimikapi analüüsi ravimite koostoimete suhtes

MediKeep 2.0 versioonis ei ole uuenenud mitte ainult rakenduse disain vaid ka mõned olulised funktsioonid. 2015. aastal Bayer Healthcare Grants4Apps Startup kiirendis Berliinis osalenud MediKeep OÜ loodi eesmärgiga lihtsustada peamiselt väikelastega perede ravimihaldust. Tänaseks on äpp tänu kiirendi toetusele saanud uue näo ja teo.

Kõige tähelepanuväärsemaks funktsiooniks võib pidada ravimikapis sisalduvate ravimite vaheliste koostoimete analüüsi, mis põhineb Skandinaavias väljatöötatud ravimite koostoimete andmebaasi SFINX patsiendiversioonil. Ravimite koostoimete esinemissagedus suureneb ühes kasutatavate ravimite arvu kasvuga. Rahvastiku vananemine ja krooniliste haiguste esinemine senisest nooremaealistel inimestel suurendab samaaegselt erinevaid ravimeid tarvitavate inimeste hulka. Kui arstidele ja apteekritele mõeldud koostoimete andmebaas SFINX on olnud Rootsis ja Soomes kasutusel juba üle kümne aasta ning saab peagi läbi digiretsepti kättesaadavaks kõikidele Eesti arstidele, siis patsiendiversiooni näol on tegemist uue andmebaasiga.

Teise uuendusena on märkimisväärne meelespeade süsteem, kus võetud meelespead (ravimid või vitamiinid) jooksevad kokku tervisepäevikusse. Vajadusel saab sinna vabatekstina lisada sümptomeid või muid märkmeid. Pere- või eriarsti külastades on nii lihtsam meenutada mida võeti või millal midagi juhtus. Lisaks annab rakendus teada, kui ravim hakkab otsa saama või aeguma.

Eesti piires on lähima apteegi leidmiseks võimalik kasutada kaarti. Rakenduses on ligi 70 000 ravimi pakendi nimetust ja üle 20 000 triipkoodi. Kuigi kõik triipkoodid ei anna veel pakenditele vasteid loodetakse kasutajate abil pakendid ja EAN-koodid kiiremini vastavusse saada ja aidata saab igaüks, kes lisab triipkoodile pakendi, millele kohe vastet ei leitud.

Viimase, kuid mitte vähem olulise funktsioonina on välja toodud interaktiivse ravimikapi jagamine pereliikmete või hooldajate vahel. Kuigi ravimikapp võib perel olla ühine, saab meelespeasid määrata ja tervisepäevikut hallata igaüks eraldi.

Tulevikuplaan näeb MediKeep’i jaoks ette uute funktsioonide lisamist, nagu tervisepäeviku jagamine arstiga ja selle info graafiliseks muutmist.  Sedasi oleks nii arstil, kui kasutajal endal kergem hoomata, millal näiteks anti lapsele viimati antibiootikumi või kui tõhusalt on mõjunud korrapärane ravimite võtmine.

Selliselt on MediKeepi võimalik liita ka kolmandate teenusepakkujatega –olgu nendeks siis perearstisüsteemid, apteegid või rehabilitatsioonikesksed IT- lahendused.

Rakendus on saadaval nii iTunes’is kui ka Google Play’s.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.medikeep.medikeep
https://itunes.apple.com/ee/app/medikeep/id923065565?mt=8

Kerti Alev
+372 56 955 121
www.medikeep.ee
kerti@medikeep.eu