Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri „Sinuga“ ilmus esmakordselt 1994. aastal. Alates sellest ajast on Eesti Puuetega Inimeste Koda andnud paberkandjal ajakirja välja 3-4 numbrit aastas.

Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki – anda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ning nende peredele ülevaade tehtust-toimunust ja informeerida laiemat üldsust puuetega inimeste probleemidest ja kordaminekutest.

Soovime saada oma lugejatelt tagasisidet ajakirja „Sinuga“ kohta. Selleks viime lugejate seas läbi rahulolu uuringu, mis toimub elektrooniliselt ajavahemikus augustist septembri lõpuni 2015. Loodame, et leiate mõned minutid küsimustikule vastamiseks.

Palun täitke ajakirja “Sinuga” rahulolu-uuringu ankeedi elektrooniline link aadressil –
https://docs.google.com/forms/d/1Y_BOetdaXlQKXJ7BMfMaNJGQ9PgRUESyOnghFBMqf-I/viewform

Laekunud ettepanekute ja tagasiside põhjal on plaanis uuendada ajakirja sisuformaati.

Lisaküsimused: epikoda@epikoda.ee.

Oleme tänulikud teie tagaside ja ettepanekute eest!

Heade soovidega,
Ajakirja “Sinuga” toimetus