Eesti Puuetega Inimeste Koda otsib nominente aktiivsete puuetega inimeste
hulgast, kes on saanud hakkama oma firma või sotsiaalse ettevõtte
asutamisega, kus on loodud töökohad, kus luuakse lisaväärtust ning antakse
oluline panus Eesti ühiskonna arendamisse.

Selliste inimeste entusiasm ja läbilöögivõime on eeskujuks paljudele.
Sageli on ettevõtetes, mille loojad on ise kokku puutunud kroonilise
haiguse või puudega, loodud head tingimused kõigile töötajatele, arvestades
vajadust paindliku ööaja ning kohandatud töökoha järele. Sellised inimesed
on eestvedajateks sotsiaalselt targa ühiskonna kujunemise.

Tunnustuse saanute tänamine toimub 3.detsembril KUMUs toimuval
rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil
“Sotsiaalselt tark ühiskond?! “.

Nominentide kohta ootame tema andmeid ning põhjendust, mis just see
inimene väärib esiletoomist. Põhjendus võiks olla mitte pikem kui pool A4
lehekülge. Tänavu valime välja vaid 5 inimest, kelle panust tahame
tunnustada.

Käesolevat üleskutset võib levitada laiemalt, et leida üles inimesed, kes
on tunnustust väärt.
Ootame teie ettepanekuid kuni 20.novembrini 2014 aadressil
epikoda@epikoda.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn
www.epikoda.ee