Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud aastakonverentsil 02. detsembril 2015 auhindadega aktiivseid puudega inimesi või asjaomaseid institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega inimesi paremini kaasavaks.

Tänavusel aastakonverentsil keskendume puudega inimeste kutse-, kõrg- ja täiendhariduse temaatikale. Soovime auhinnaga tunnustada puudega inimesi, kes on olnud meelekindlad õppijad ning õppeasutusi, kes on olnud edukad puudega õppijate kaasajad. Tunnustusauhinnaga soovime luua teemale ühiskonnas laiemat kõlapinda, toetudes juba olemasolevatele headele näidetele puuetega inimeste kutse-, kõrg- ja täiendhariduses.

Ootame 2015 auhinna nominentide kandidaate kahes kategoorias:

  1. Õppija kategooria – Puudest või terviseprobleemist tingitud erivajadustega täiskasvanu (al 16 a), kes on viimase kolme aasta jooksul lõpetanud ja edukalt  kutse- või kõrgkooli või omandanud eriala/kutse pikemaajalise täiendkursuse abil. Eelkõige ootame kandidaate, kes osalevad omandatud kvalifikatsiooni toel tööhõives.
  2. Haridusasutuse kategooria – õppeasutus või koolituskeskus, mis on silma paistnud järjekindla ja eduka puudest või terviseprobleemist tingitud erivajadustega õppijate (al 16 a) kaasamisega õppesse. Eelkõige ootame kandideerima õppeasutusi, kus õpivad nii erivajadustega kui erivajadustega õppijad.

Haridus on puudega inimesele võtmetähtsusega mitte ainult tööturul konkureerimise vaid ka sotsiaalsete suhete, eneseteostuse ja tervise vaatenurgast. Ühiskonna, kogukondade ja perede jaoks tähendab puudega inimeste kõrgem haridustase ning parem erialane ettevalmistus väiksemat koormust sotsiaalhoolekandele ning suuremat sotsiaalset sidusust.

ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 24 sõnastab hariduse eesmärgina:

(a) inimese potentsiaali, väärikuse ja eneseväärtuse täielik väljaarendamine ning inimõiguste, põhivabaduste ja inimeste mitmekesisuse vastu austuse tugevdamine;

(b) puuetega inimeste isiksuse, annete ja loovuse, samuti nende vaimsete ja füüsiliste võimete väljaarendamine kogu nende potentsiaali ulatuses;

(c)puuetega inimestele võimaluse andmine vabas ühiskonnas tõhusalt osaleda.

Kandidaate, ka iseennast, võivad esitada organisatsioonid, asutused, ettevõtted ja eraisikud. Esituskirjas palume märkida kandideerimise kategooria, kandidaadi nimi või nimetus, nii kandidaadi kui esitaja(te) kontaktandmed. Palume põhjendada kandidaadi esitamist auhinnale vabas vormis kuni 1,5-l leheküljel.

Esituskirju ootame e-posti aadressile epikoda@epikoda.ee kuni 04.11.2015 või posti teel Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10, Tallinn.

Lisainfo:

Eesti Puuetega Inimeste Koda
e-post: epikoda@epikoda.ee
tel 661 6629