SinugaMillest me mõtleme, kui räägime ligipääsetavusest?

Võib kõlada ühekohtuselt, aga valdavale osale inimestest tähendab ligipääsetavus kaldteed maja ees. Jah, kaldtee on vaieldamatult oluline ja vajalik, sest sageli ongi takistuseks „vaid kolm“ trepiastet. Aga kui selgitada, et kaldtee on vaid üks osa ligipääsetavusest, ja et lisaks füüsilistele kohandustele on olulisel kohal ka toodete ja teenuste kättesaadavus, muutub suurem osa inimestest nõutuks – mida see tähendab? Kaldtee on vaid üks võimalikest lahendustest – ligipääsetavuse laiemaks eesmärgiks võiks olla hoopiski lahendused, mida esmapilgul ei märkagi – kuid kõik kasutajad saavad nende abil hästi hakkama.

Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakirja Sinuga kasutajasõbraliku keskkonna erinumbris, heidetakse lisaks ligipääsetavusele valgust veel mitmele olulisele mõistele: disain kõigile, universaalne disain, kaasav disain.

Miks just selline erinumber?

Esiteks on ligipääsetavus üks olulisi teemasid, millega EPIKoda tegeleb päevast päeva. Lisaks igapäevatööle andis täiendava võimaluse teemaga süvitsi tegeleda ka projekt „Paneme seaduse kehtima!”, mida EPIKoda koos oma partneritega viis ellu perioodil aprillist 2014 kuni märtsini 2016, partneriteks Eesti Disainerite Liit, Eesti Maaomavalituste Liit, Eesti Kunstimuuseum, MTÜ Eesti Purjelaevad, Islandi Disainikeskus ja Põhjamaade Liikumispuuetega Inimeste Liit.

Anname endale aru, et üks projekt ei suuda maailma muuta, küll aga loob võimaluse teemaga tegeleda, kaardistada tänast olukorda, arutada valupunktide üle ja teha plaane edasisteks tegevusteks. Projekti olulisemad teemad ja inimesed võtamegi kokku käesolevas ajakirja numbris.

Mõned olulisemad teemad ajakirjas.

  • Intervjuus Ilona Gurjanovaga räägitakse universaalse disaini teemadel ning arutatakse, mida teha, et disain oleks kättesaadav kõigile.
  • Meenutatakse EMP Vabaühenduste Fondi projekti tegevusi, teiste seas ka külastust Islandile ja tutvumist peagi valmiva Eesti Rahva Muuseumi majaga.
  • Projekti meeskonnaliikme Kalle Pabutiga räägitakse hariduse rollist tulevaste disainerite ja arhitektide koolitamisel.
  • MTÜ Ligipääsetavuse Foorumi eestvedaja Jüri Järve mõtiskleb ligipääsetavuse olukorra üle Eestis.
  • Lisaks selgitatakse, mida tähendab ligipääsetavus kultuuris ja kuidas tagada, et kultuur oleks võrdselt kättesaadav kõigile?
  • Jakob Rosina kogemuslugu sellest, kuidas nägemispuudega inimesel on võimalik iseseisvalt Tallinna linnas orienteeruda ja milliste katsumustega tuleb sealjuures arvestada.

Ligipääsetavuse ja universaalse disaini teema on EPIKoja jaoks oluline ning me jätkame valdkonna arendamist aktiivselt ka tulevikus. Universaalne disain – see on keskkond ja tooted-teenused, mida kõik kasutajad saavad takistusteta kasutada nii, et kohandusi esmapilgul ei märkagi.

Link ajakirja elektroonilisele väljaandele:
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2016/03/2016_SINUGA-kevad-erinummer_webi.pdf