EL_lipp_kirjaga_1Euroopa Liit  on alustanud tööd EL ülese puudega isiku kaardi kasutusele võtmiseks. Töögrupis osaleb 17 liikmesriiki, kelledest 8, sealhulgas Eesti, osalevad projektis. Projekt algas 01.02.2016 ja kestab 18 kuud, projekti viib ellu EPIKoda Sotsiaalministeeriumi toetusel.

Liikmesriikide töögrupp arutab kaardi põhimõtete väljatöötamist (rakendamine, rahastamine jms). Eesmärgiks on välja töötada kaart, mis toimib puudega isikute parkimiskaartide ja Euroopa ravikindlustuskaartide sarnaselt, st kõik riigid annavad välja ühtse disainiga kaardi, mida vastastikku tunnustatakse.

Esmalt koondab riik teabe puudega inimestele tehtavatest soodustustest oma riigis kultuuri-, turismi- ja transpordivaldkonnas. Teiste riikide puudega inimestele laienevad antud kaardi ettenäitamisel samad õigused kui oma riigi kodanikele, võimaldades puuetega inimeste võrdset kohtlemist reisimisel teistesse EL riikidesse. Seega laieneksid Eesti kodanikule teiste riikide antavad soodustused.

On alustatud puuetega inimeste tänaste probleemide ja vajaduste kaardistamisega EL-s puude tunnustamisel soodustuste saamiseks.

Järgnevalt palume Teid osa võtta küsitlusest juhul kui Teile on Sotsiaalkindlustusameti poolt omistatud puue. Küsitlus aitab kaardistada olukorda käesoleval ajal.

Küsitlus avaneb siin