Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Rehabilitatsioonialase Kompetentsikeskuse (RAKK) üheks tegevuseks on kogemusnõustajate koolituste korraldamine.

2019. aastaks plaanitakse koolitada kokku 200 kogemusnõustajat. Tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist TAT 2014-2020 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alapunkt 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“

2016. aasta augustis plaanitakse korraldada veel üks hange. Käesolevalt ollakse välja selgitamas, millistele sihtgruppidele ja millistesse piirkondadesse on vaja kogemusnõustajaid koolitada. Kindlasti soovitakse leida koolitajat- koostööpartnerit Ida-Virumaale venekeelsete kogemusnõustajate koolitamiseks. Võimalikel huvilistel palutakse endast märku anda esimesel võimalusel.

Kui teil on mõtteid ja ettepanekuid seoses kogemusnõustajate koolitamisega:

 • sihtgruppide planeerimine;
 • kogemusnõustajaks saamisest huvitatud inimestest info andmine;
 • muud ettepanekud ja mõtted seoses kogemusnõustajate koolitamise ja kogemusnõustamise teenusega.

Siit leiate kogemusnõustaja koolituskava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015035

Küsige infot ja edastage oma mõtteid: Leelo Ainsoo- RAKK arendusspetsialist
Telefon 6877 246/ 58 358 402
leelo.ainsoo@astangu.ee

2015. aasta lõpus korraldatud hanke võitjad viisid jaanuarist – märtsini 2016. aastal läbi kogemusnõustajate koolitused vastavalt:

 • Koolituse psüühikahäirega ja kroonilise terviseprobleemidega inimeste kogemusnõustajatele viis läbi MTÜ Avitus (koolitajad Anneli Valdmannpsühholoog, Külle Kadarik- kogemusnõustaja).
  Koolitati 15 kroonilise haigusega kogemusnõustajat Tartus ja 18 psüühikahäirega kogemusnõustajat Tallinnas.
  Täiendav info avitus@avitus.ee;
 • Koolituse liikumispuudega inimeste kogemusnõustajatele viis läbi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (koolitajad Tiia Tamm- lektor, PhD, Tiina Naarits-Linn- psühholoog, Tiia Sihver- kogemusnõustaja,). Koolitati 16 kogemusnõustajat.
  Täiendav info Tiia Sihver, tiiasihver@gmail.com.

Nendelt kontaktidelt saate küsida infot võimalikest kogemusnõustajatest, kes on valmis panustama rehabilitatsioonimeeskondade töösse.

2016 a. märtsis korraldatud hanke võitjad viisid aprillist kuni juunini 2016 läbi kogemusnõustajate koolitused vastavalt:

 • Koolituse nägemispuudega inimeste kogemusnõustajatele viib läbi MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing (koolitajad Viktoria Saat – psühholoog, Janne Jerva – eripedagoog-nõustaja, Kristiina Peetsalu – kogemusnõustaja).
  Täiendav info Janne Jerva, tel 55 75 310, info@pimemassoorid.ee http://www.pimemassoorid.ee/Uudised;
 • Koolituse kuulmislangusega inimeste kogemusnõustajatele viis läbi Eesti Vaegkuuljate Liit (koolitajad Natalja Krassilnikova- psühholoog ja Külliki Bode – kogemusnõustaja).
  Täiendav info Külliki Bode, tel 53 478 422, kyllikibode@gmail.comhttp://vaegkuuljad.ee/kogemusnoustajate_koolitus/;
 • Koolituse erivajadustega laste vanematele viis läbi Tartu Ülikool (koolitajad Dagmar Narusson- TÜ ühiskonnateaduste instituudi lektor, Raili Hollo – kogemusnõustaja, Kadi Haamer- TÜ doktorant, koolitaja, kogemusnõustaja).
  Täiendav info Regina Lapp, tel 737 6596, regina.lapp@ut.ee http://www.yti.ut.ee/et/taiendusope/erivajadustega-laste-vanematekogemusnoustajate-koolitus.