6.jaanuaril toimus Kurtide Liidu majas nõupidamine Presidendi aastavahetuse kõne kättesaadavuse
teemadel. Probleemiks on see, et aastavahetuse kõne ei ole viipekeeles, aga vabariigi aastapäeva ja
taasiseseisvumise aastapäeva kõned tõlgitakse viipekeelde. Arutelul Kurtide Liiduga osales Jüri.

7.jaanuaril esinesid mõned aktiivi liikmed (Külliki ja Teet) Kõku tantsutrupi koosseisus Raekoja platsi
jõuluturul.

8.jaanuaril kohtusid Külliki ja Jüri ERR-is Külli Suureväljaga. Teemaks oli automaatsubtiitite lisamise
võimalus ETV saadetele ning Presidendi aastavahetuskõne viipekeelde tõlkimine. Viipekeele teemale
püüab ETV leida koos Presidendi Kantseleiga lahendusi, automaatsubtiitritega tegeletakse TTÜ ja MKM
tasemel.

14.jaanuaril toimus kohtumine Eesti Filmi Instituudi (EFI) ja Eesti Filmi Andmebaasi (EFA) töötajatega.
Rääkisime, et subtiitritega filmid ei ole Eesti Filmi Andmebaasis ära märgitud ja sorteeritavad, lisaks ei
ole vaegkuuljate subtiitritega filmid sugugi veel kõigile kättesaadavad Tihtilugu puudub info, et filmile
on ka vaegkuuljate subtiitrid tehtud. EFA lubas vastava andmevälja tekitada. On ka juhtunud, et
filmitootja küsib subtiitritega filmi näitamise eest lisaraha, seda ka ERRilt. EFI lubas seda filmitootjatega
üle rääkida, kuna subtiitrid tehakse levitoetusega ning täiendavat raha nende eest küsida ei tohi. Eesti
Kurtide Liidu esindajaga arutati multifilmidele viipekeeletõlke lisamist. Kohapeal tehti ettepanek, et
kohe linastuva “Sipsiku” multifilmi tootja võiks olla huvitatud viipekeeletõlkega filmi tegemisest.
Kohtumisel osalesid Külliki ja Gretel Murd (Eesti Kurtide Liit).
14.jaanuar kohtus Teet Kallaste ERRis Tanel Alumäe (TTÜ), Külli Suurevälja ja ERRi IT-valdkonna
spetsialistidega, et arutada automaatsubtiitrite lisamist ETV saadetele. Kohtumisel leiti, et antud teema
on huvipakkuv ning tõenäoliselt ka teostatav. Püütakse leida rahastust vastavate tehnoloogiate
arendamiseks.

16.jaanuaril toimus Selge kõneleja üritus Toompuiesteel. Seekord anti auhinnad üle telesaatejuhtidest
Sander Rebasele ja raadiosaatejuhtidest Kaja Kärnerile. Teatrinäitlejatest läheb auhind Ita Everile, kes
sel päeval seoses haigestumisega kahjuks kohale tulla ei saanud.

21.jaanuaril toimus ligipääsetavuse rakkerühma esimene kohtumine Ühendministeeriumis. Kaardistati
põhiküsimused. EVL on esindatud kõigis gruppides. Esimesel kohtumisel osalesid Teet ja Jüri
audiovisuaal- ja online meedia grupis.

23.jaanuaril toimus EPIKojas uue puuetega inimeste organisatsioonide rahastusmudeli arutelu. Lähiajal
on muutumas EPIFondist saadava toetuse jaotuspõhimõtted. Arutelul osalesid Külliki ja Ene Oga.
Jaanuarikuus on kirjavahetust peetud subtiitrite teemal erinevate teleteenuste pakkujatega.
Probleemiks on vaegkuuljate subtiitrite puudumine nende klientide puhul, kes kasutavad teleteenuseid
üle interneti. Kaabel TV ja Sateliit TV klientidel on võimalik vaadata subtiitritega filme, aga üle õhu,
interneti ja nutiäppidega kliendid neid aga ei näe. Hetkel laekunud vastused ei tekita lootust, et
vastavad tehnilised lahendused kunagi plaaniski oleksid.
Oleme avaldanud arvamusi ja toetust Riigikogus toimunud meediaseaduse muudatusettepanekule,
mille algatas Reformierakond ning mis annaks ka viipekeelsetele inimestele parema ligipääsu
meediateenustele.Esitasime erinevaid aruanded Kultuurkapitalile ja EPIFondile. Esitasime ka uue projektitaotluse
EPIFondile.

30.jaanuaril toimus Ugalas subtiitritega etendus “Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi”. Etendust käisid vaatamas Teet ja Kristi.