• 6.jaanuaril toimus Kurtide Liidu majas nõupidamine Presidendi aastavahetuse kõne kättesaadavuse teemadel. Probleemiks on see, et aastavahetuse kõne ei ole viipekeeles, aga vabariigi aastapäeva ja taasiseseisvumise aastapäeva kõned tõlgitakse viipekeelde.  Arutelul Kurtide Liiduga osales Jüri.
 • 7.jaanuaril esinesid mõned aktiivi liikmed (Külliki ja Teet) Kõku tantsutrupi koosseisus Raekoja platsi jõuluturul.
 • 8.jaanuaril kohtusid Külliki ja Jüri ERR-is Külli Suureväljaga. Teemaks oli  automaatsubtiitite lisamise võimalus ETV saadetele ning Presidendi aastavahetuskõne viipekeelde tõlkimine.  Viipekeele teemale püüab ETV leida koos Presidendi Kantseleiga lahendusi, automaatsubtiitritega tegeletakse TTÜ ja MKM tasemel.
 • 7.jaanuaril sai valmis Nõmme KK silmusvõimendussüsteem – planeerimisel ja paigaldusel lõi kaasa Teet.
 • 9.jaanuaril EPIKus kohtumine Riigimajade ligipääsetavuse osas koos RKAS-iga. Osales Teet.
 • 9. jaanuaril – esialgsed ettepanekud VDNR põhikirja ja edasise töö jaoks – rahvusvahelise töögrupi nimel pani argumenteeritud ettepanekud kirja Teet
 • 14.jaanuaril toimus kohtumine Eesti Filmi Instituudi (EFI) ja Eesti Filmi Andmebaasi (EFA) töötajatega. Rääkisime, et subtiitritega filmid ei ole Eesti Filmi Andmebaasis ära märgitud ja sorteeritavad, lisaks ei ole vaegkuuljate subtiitritega filmid sugugi veel kõigile kättesaadavad  Tihtilugu puudub info, et filmile on ka vaegkuuljate subtiitrid tehtud. EFA lubas vastava andmevälja tekitada. On ka juhtunud, et filmitootja küsib subtiitritega filmi näitamise eest lisaraha, seda ka ERRilt. EFI lubas seda filmitootjatega üle rääkida, kuna subtiitrid tehakse levitoetusega ning täiendavat raha nende eest küsida ei tohi. Eesti Kurtide Liidu esindajaga arutati multifilmidele viipekeeletõlke lisamist.  Kohapeal tehti ettepanek, et kohe linastuva “Sipsiku” multifilmi tootja võiks olla huvitatud viipekeeletõlkega filmi tegemisest. Kohtumisel osalesid Külliki ja Gretel Murd (Eesti Kurtide Liit).
 • 14.jaanuar kohtus Teet Kallaste ERRis  Tanel Alumäe (TTÜ), Külli Suurevälja ja ERRi IT-valdkonna spetsialistidega, et arutada automaatsubtiitrite lisamist ETV saadetele. Kohtumisel leiti, et antud teema on huvipakkuv ning tõenäoliselt ka teostatav. Püütakse leida rahastust vastavate tehnoloogiate arendamiseks.
 • 16.jaanuaril toimus Selge kõneleja üritus Toompuiesteel. Seekord anti auhinnad üle telesaatejuhtidest Sander Rebasele ja raadiosaatejuhtidest Kaja Kärnerile. Teatrinäitlejatest läheb auhind Ita Everile, kes sel päeval seoses haigestumisega kahjuks kohale tulla ei saanud.
 • 17. jaanuaril Valga riigimaja projekteerija konsulteerimine vaegkuuljate silmusvõimendi osas.
 • 18. jaanuaril toimus Kõku tantsutrupi lassokeerutamine.
 • 19. jaanuaril esitati lõplikud ettepanekud VDNR põhikirja ja edasise töö jaoks – rahvusvahelise töögrupi nimel pani argumenteeritud ettepanekud kirja Teet
 • 20. jaanuaril – Teet koostas silmusvõimendi paigaldamise juhendi
 • 21.jaanuaril toimus ligipääsetavuse rakkerühma esimene kohtumine Ühendministeeriumis. Kaardistati põhiküsimused. EVL on esindatud kõigis gruppides. Esimesel kohtumisel osalesid Teet ja Jüri audiovisuaal- ja online meedia grupis.
 • 23.jaanuaril toimus EPIKojas uue puuetega inimeste organisatsioonide rahastusmudeli arutelu. Lähiajal on muutumas EPIFondist saadava toetuse jaotuspõhimõtted. Arutelul osalesid Külliki ja Ene Oga.
 • 28. jaanuaril kirjutas Teet VDNR audiitorina kokku raporti eelneva aasta VDNR majandustegevuse kohta.
 • Jaanuarikuus on kirjavahetust peetud subtiitrite teemal erinevate teleteenuste pakkujatega. Probleemiks on vaegkuuljate subtiitrite  puudumine nende klientide puhul, kes kasutavad teleteenuseid üle interneti.  Kaabel TV ja Sateliit TV klientidel on võimalik vaadata subtiitritega filme, aga üle õhu, interneti ja nutiäppidega kliendid neid aga ei näe. Hetkel laekunud vastused ei tekita lootust, et vastavad tehnilised lahendused kunagi plaaniski oleksid.  
 • Oleme avaldanud arvamusi ja toetust Riigikogus toimunud meediaseaduse muudatusettepanekule, mille algatas Reformierakond ning mis annaks ka viipekeelsetele inimestele parema ligipääsu meediateenustele.
 • Esitasime erinevaid aruanded Kultuurkapitalile ja EPIFondile. Esitasime ka uue projektitaotluse EPIFondile.
 • 30.jaanuaril toimus Ugalas subtiitritega etendus “Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi”. Etendust käisid vaatamas Teet ja Kristi.