• 2. juuni – Ligipääsetavuse e-keskkondade rakkerühma  koosolek. Osales Allar
  • 3. juuni – TPIKile pakkumine silmusvõimendite osas, ruumide hindamine. Tegeles Teet
  • 5. juuni – Ligipääsetavuse riikliku korralduse teemagrupi zoomi koosolek. Osalesid Teet ja Jüri
  • 9.juuni- audiovisuaalsete teenuste rakkerühm. Osalesid Külliki ja Teet
  • 9. juuni – kohtumine SoM-is ligipääsetavuse riikliku korralduse osas. Osales Teet
  • 11.juuni- kohtumine Õoguskantsleri büroost Juta Saarevetiga, Osalesid Külliki ja Teet
  • 14.juuni- Kõku tantsutrupi treening
  • 15.juuni- kohtumine SKA, SoM peaspetsialistid, Õiguskantsleri büroost puuetega inimeste õiguste valdkonna juht, Audioloogia Seltsi esindajad ja EVList Külliki, Ene, Allar ja Teet
  • 18.juuni- juhatuse koosolek