Märka vabatahtlikku tunnustuse eesmärgiks on tuua esile ning avaldada austust ja tänu inimestele, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse. Tunnustuse annab üle Eesti Vabariigi President 4. detsembril Estonia Teatri Talveaias.

Tunnustamine toimub kolmes kategoorias:

VABATAHTLIK

Tunnustame vabatahtlikke, kes panustavad järjepidevalt Eesti ühiskonna arengusse. Kandidaati saab esitada siit.

VABATAHTLIKE KAASAJA, JUHENDAJA

Tunnustame vabaühendusi või inimesi (juhendajaid), kes on järjepidevalt vabatahtlikke kaasanud, hoidnud ja innustanud. Kandidaati saab esitada siit.

ETTEVÕTE VÕI ASUTUS

Tunnustame ettevõtet või avaliku sektori asutust, mis soodustab OMA TÖÖTAJATE vabatahtlikku tegevust vabaühendus(t)es või algatustes. Kandidaati saab esitada siit.

Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. Põhiline on tahe ning enda jaoks sobivate võimaluste leidmine.

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks.

Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, ennast arendada ning avardada oma maailmapilti.

Kanditaate saab tunnustusele esitada 10. septembrist kuni 10. oktoobrini. 

Hindamiskomisjoni kuuluvad :
Pirkko Valge – Heateo Sihtasutus
Aveli Ainsalu – Siseministeerium
Krista Habakukk – Eesti Külaliikumine Kodukant
Erki Holmberg – Presidendi kantselei
Maria Laanjärv – Vabaühenduste Liit EMSL
Mari-Liis Dolenko – Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Jaanika Toome – Maakondlike arenduskeskuste esindaja
Kristiina Esop – Vastutustundliku ettevõtluse foorum

Vabariiklikku tunnustust korraldatakse 2016. aastal Eesti Külaliikumine Kodukant projekti “Märka vabatahtlikku!” raames. Esmakordselt anti tunnustus välja 2005.aastal. Tänaseks on tunnustuse saanud 319 inimest.

Projekti toetab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:

Eha Paas
projekti „Märka vabatahtlikku!” projektijuht
+372 517 0214
eha@kodukant.ee

Anu Viltrop
projekti „Märka vabatahtlikku” assistent
+372 5665 9118
anu.viltrop@kodukant.ee