Kirjutustõlketeenus

Kirjutustõlketeenus (speech-to-text reporting) on teenus, mille puhul esitatakse lähte- ja  sihttekst küll ühes ja samas keeles, kuid tehnilist abivahendit kasutades selle erinevates vormides (suulises kõnes esitatud tekst esitatakse kõnelemisega samaaegselt kirjalikus vormis ja kuvatakse kliendile nähtavana ekraanile).

Kirjutustõlketeenust osutab kirjutustõlk, kelle ülesandeks on sünkroonselt trükkida mitte ainult sõna-sõnalt kõike seda, mida teda ümbritsevad inimesed räägivad, vaid sellele lisaks markeerida ka
olulised taustahelid. Kirjutustõlk võib kasutada spetsiaalseid programme ja kiirkirja. Kirjutustõlketeenus võimaldab eestikeelsetel vaegkuuljatel ja kurtidel saada infot ümbritsevate helide ja kõneluste kohta lugemise abil. Kirjutustõlketeenus on vajalik eelkõige neile kuulmislangusega inimestele (nii kurtidele kui vaegkuuljatele), kes  soovivad suhtlemiseks kasutada eesti keelt; samuti oleneb kirjutustõlketeenuse kasutamine konkreetsest tõlkesituatsioonist ja inimese poolt kasutatavatest abivahenditest.

2018 aasta lõpuni saavad kõik tööealised kuulmislangusega inimesed, kellele on määratud  töövõimetusprotsent, osaline või puuduv töövõime, tasuta kirjutustõlketeenust.
Kirjutustõlk kirjutab kogu räägitava teksti ekraanile jooksvalt, ekraaniks võib olla vastavalt vajadusele kas mobiiltelefon, tahvelarvuti, sülearvuti, lauaarvuti või konverentsisaali ekraan.

Teenuse saamiseks tuleb end eelnevalt registreerida. Registreerima peab vaid ühel korral, seejärel saab teenust tellida niipalju kui vaja. Saate kasutada kirjutustõlgi abi õpingutel, koosolekutel, seminaridel,
suvepäevadel, sünnipäeval või kasvõi arsti juures.

Registreerimise kohta on info siin:
http://www.astangu.ee/kompetentsikeskus/rakk/tolketeenus/

Kui olete end registreerinud, siis saate tõlki tellida siit:
http://www.viipekeeletolgid.ee/telli-tolk/telli-kirjutustolk

Lisaküsimuste korral kirjutage info@vaegkuuljad.ee,  helistage telefonil
53 478 422 või 6 616 394.