Alates 12. septembrist on erivajadusega Tallinna linna elanikel võimalik oma eluruumi kohandamiseks toetust taotleda kodukohanduse pilootprojektist. Kodukohanduse pilootprojekt, mille käigus kohandatakse eluruum vähemalt 45-le erivajadusega Tallinna elanikule toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Tallinna linna koostöös. Projekti eesmärgiks on tagada erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

„Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskus on aastaid erivajadusega inimesi nõustanud ja koostanud eksperthinnanguid keskkonnakohanduse teostamiseks, ent sageli on jäänud reaalne kohanduse teostamine inimestel raha puudumise taha. Meil on hea meel, et nüüd on võimalik neil, kellel varem selleks ressursse pole olnud, kohanduste jaoks ka toetust taotleda,“ sõnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor Mari Rull.

Taotlusvoor avatakse 12. septembril ning taotlused tuleb esitada hiljemalt 11. oktoobril. Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui taotlus esitatakse enne taotluste vastuvõtmiste alguskuupäeva või kui taotlus esitati pärast taotluste esitamise tähtaega. Taotlused registreeritakse saabumise aja järgi ning järjekorra loomise aluseks on taotluste saabumise aeg.

Pilootprojektis on maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta 4500 eurot, täpne summa sõltub kohanduse vajadusest. Kohanduse vajadust hindab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse spetsialist koduvisiidi käigus.
Juhul, kui kodukohandust vajavad inimesed elavad koos ühes trepikojas/korteris ja soovivad sama kohandust, on soovitatav neil täita eraldi taotlused ja esitada need koos ühes ümbrikus, et töödega saaks alustada samaaegselt.

Pilootprojekt lõppeb 2017. aasta suvel, misjärel tehakse vajadusel parandused põhiprojektiks. Pärast pilootprojekti alustatakse põhiprojektiga, mille raames on planeeritud hiljemalt 2017. aasta teises pooles alustada taotluste vastuvõttu üle Eesti neis omavalitsustes, kes on selleks taotlenud eelnevalt vahendeid rahandusministeeriumist. Rahandusministeeriumile saavad omavalitsused esitada taotlusi 2017. aastal, täpsem info taotlemise kohta edaspidi. Inimestelt võtavad taotlusi vastu tema elukohajärgsed omavalitsused, kes pärast taotluste rahuldamist toetavad inimesi kohanduste elluviimisel.

Projekti lõpuks ehk 2023. aastaks on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid. Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarve vahenditest.

Pilootprojekti taotlused palume saata e-mailile sotsiaal(ät)tallinnlv.ee või postiga Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Paldiski mnt 48a, Tallinn, 10614.

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik perioodil 12.09.2016 – 11.10.2016 täita ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, Paldiski mnt 48a aadressil projektijuhi vastuvõtu aegadel:

Esmaspäev 14.00 – 18.00
Teisipäev 8.15 – 12.00; 13.00 – 17.00
Neljapäev 8.15 – 12.00; 13.00 – 17.00

Täpsemad tingimused toetuse taotlemiseks on kättesaadavad Astangu kodulehel , taotluse vormid on kättesaadavad Tallinna veebilehelt: http://www.tallinn.ee/Teenus-Erivajadusega-inimeste-eluaseme-kohandamise-pilootprojekt

Küsimuste korral palume pöörduda alates 1. septembrist 2016 projektijuht Valeri Kapaneni poole telefonil 5306 4141 või e-posti aadressil: valeri.kapanen@tallinnlv.ee.

Küsimuste korral põhiprojekti kohta palume pöörduda Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse juhataja Mare Naabri poole telefonil 5684 7577  või e-posti aadressil: Mare.Naaber@astangu.ee