kogemus1 kogemus

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“

 

Koolituse teade

 

Eesti Vaegkuuljate Liit (edaspidi EVL) võitis hanke kuulmispuudega inimeste

kogemusnõustajate koolitamiseks.

Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada kuulmispuudega inimeste kogemusnõustajateks.

Kogemusnõustaja täienduskoolitus on kokku 117 tundi (taastumiskogemuse analüüs 6,5 tundi, esmased nõustamisoskused 13 tundi, kriisinõustamise alused 6,5 tundi, grupitöö alused 6,5 tundi ning iseseisev töö õppematerjalidega, lugemine ja kodutööde ettevalmistamine, kogemusnõustamise praktika ning lõputöö 84,5 tundi).

Koolitusel osaleja valiku peamised kriteeriumid:

 • sarnasest terviseolukorrast positiivne taastumise kogemus;
 • soovitavalt keskhariduse olemasolu;
 • motivatsioonikiri, kus osaleja väljendab oma soovi ja sobivust koolitusel osaleda ning koolituse lõppedes jätkata kogemusnõustamise teenuse pakkujana edasiste rehabilitatsiooni- ja tööturuteenuste raames;
 • omab häid suhtlemisoskuseid;
 • kasuks tuleb varasem töökogemus nt klienditöö valdkonnas

Koolitus on tasuta.

Koolitusgrupi suurus on 15 inimest

Koolituse toimumise aeg ja koht: mai- juuni Tallinnas, Endla 59 (Tallinna Puuetega Inimeste Koda)

Lõunapause, sõidu- ja majutuskulusid koolituse raames ei kaeta.  Kohvipausid on EVL-i poolt.

‘Koolitusele kandideerimine:  saata e-mail aadressil: kyllikibode@gmail.com

 • motivatsioonikiri (max 1 leht A4) 22.aprillini 2016.
 • vestlusel osalemine (vajadusel Skype teel) koolitajaga kokkulepitaval ajal

Koolitajad on: Natalja Krassilnikova, psühholoog ja Külliki Bode, nõustaja.

Koolituse ajakava:

 • koolituse läbiviimine 7.-8.05, 21.-22.05 ja 28.05
 • praktika 10.05.2016– 26.06.2016.;
 • koolitusel osaleja õpitulemuste hindamine 28.05.- 26.06;
 • koolitusel osalejatele tunnistuse väljastamine 28.06.2016

Koolitaja kontaktid ja lisainfo: Külliki Bode, 53 478 422, kyllikibode@gmail.com