Kõku laagri reeglid

Meie kõigi poolt palavalt armastatud ideoloogilise kasvatuse komitee 2021. a suvelaagri reeglid, mis kuuluvad tingimusteta täitmisele kõigi osaliste poolt.

  1. Seltsimehed lapsed on laagris vanemate vastutusel. Kuna lähedal on järv, siis peate olema kindlad oma alaealiste järeltulijate ujumisoskuses.
  2. Pildistamine ja filmimine on seltsimeestel osalejatel lubatud vaid eraotstarbel. Sotsiaalmeediasse võib postitada pilte ainult endast ja nendest, kellelt on selle jaoks luba küsitud.  Soovitame pildistada retro-fotoaparaatidega. Ametlikud fotod ja videod tehakse EVL poolt. 
  3. Laagri päevakavas olevatest kellaaegadest kinni pidamine on rangelt soovituslik. Hilinejatele ei pruugi jaguda enam sööki ega auhindu. Auhindu seekord ei jagata laagri lõpus, vaid jooksvalt. 
  4. Osalemine laagri erinevates tegevustes on seltsimeestele samuti rangelt soovituslik. Laagri-korraldajate vabatahtlik komitee on ürituse õnnestumise nimel üliinimlikku vaeva näinud, seega osalemine päevakavas olevates tegevustes näitab üles lugupidamist suure töö tegijate vastu. 
  5. Paunküla Heaolukeskuse ja teiste laagriliste vara lõhkumine toob kaasa kohustuse vara rahaliselt hüvitada. 
  6. Laagris on keelatud füüsiline ja vaimne vägivald. Korraldajatel on õigus vägivallatseja seltsimeheliku kohtu otsuse alusel laagrist eemaldada. 
  7. Alkoholi tarbimine suures koguses ei ole soositud. Alkoholi saab küll osta kohapeal baarist, aga ülemäära joobes inimesi me oma seltskonnas näha ei soovi. 
  8. Kuna tegemist on retrolaagriga, siis ei saa me tagada laktoosi, gluteeni ja lihavabasid toite, kuna sel ajal ei teatud neist midagi. Eritoidulised peavad võtma ise oma road kaasa. 
  9. Osalustasu võib maksta mitmes osas. Osavõtutasu tagastame 100% siis, kui laager jääb Terviseameti käsul ära või osaleja annab sellest teada 1 kuu varem. 50% tagastame osalejate terviseprobleemide tõttu, mis on tekkinud kuni 2 nädalat enne laagrit. Kaks nädalat enne laagrit mittetulemisest teatanule ei saa me kahjuks raha tagasi maksta, kuna oleme selle summa juba Paunkülale ära maksnud ja toidud tellinud. 

Iga registreerunu kinnitab, et ta on ideoloogilise kasvatuse reeglitega tutvunud ja nõustub seda järgima. 

KÕKU – meie ajastu mõistus, au, väärikus ja südametunnistus!

ALATI VALMIS!