Võrdõigusvolinik päris ministeeriumidelt ja põhiseaduslikelt institutsioonidelt aru selle kohta, kuidas nad on taganud puudega inimestele võimalused nende juures töötada ja karjääri teha.

Võrdõigusvoliniku kantseleil on hea meel kutsuda teid küsitluse tulemuste tutvustusele reedel, 18. septembril kell 13.30 Euroopa Liidu Maja infokeskusesse Tallinnas, Rävala 4 (sissepääs Laikmaa tänavalt). Tagatud on ligipääs ratastoolis liikujale.

Küsitluste tulemusi tutvustavad võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ja Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhtAnneli Habicht.

Ministeeriumide puhul on tegemist kordusküsitlusega, mille eesmärk on selgitada, milliseid positiivseid muutusi on viimase kahe aasta jooksul puudega inimeste ligipääsu tagamisel toimunud. Põhiseaduslikud institutsioonid said küsimustiku esimest korda.

Vaata ka 2013. aasta küsitluse kokkuvõtet.

Nele Meikar
Võrdõigusvoliniku kantselei
Meedianõunik
+372 53 584 968
6269 056
nele.meikar@svv.ee
www.vordoigusvolinik.ee