Sotsiaalministeerium valmistab ette Vabariigi Valitsusele puudega inimeste toetuste analüüsi. Seoses sellega oleme läbi viinud sihtrühmade esindajatega intervjuud, on toimunud kohtumised puudega inimestega ja puudega inimeste eestseisjatega Haapsalus, Jõhvis, Tartus ning Tallinnas.

Suur tänu kõigile, kes on aega leidnud ja osalenud nendes ettevõtmistes.

Lisan siia mõned tähelepanekud, mis senistelt kohtumistelt on esile kerkinud:

  1. Puudega inimeste sotsiaaltoetus on väike ja ei kata puudest tulenevaid lisakulusid;
  2. Enim läheb toetus abivahendite ja teenuste omaosaluse kompenseerimiseks ning ravimitele;
  3. Töötavate puudega inimeste töötasu läheb paljuski transpordile (v.a Tallinn);
  4. Katmata teenuste vajadused on sotsiaaltransport, isiklik abistaja, tugiisik, viipekeeletõlk, rehabilitatsioon, erihoolekanne ja taastusravi;
  5. Teenused pole võrdselt kättesaadavad, maal ja linnas on erinevad olukorrad. Teenuste maht ja kvaliteet on erinevad.

Loetletud info täpsustamiseks palun veel Teie kaasabi. Sotsiaalministeeriumil puudub ülevaade, kui palju kulub raha näiteks sotsiaalteenuste omaosalusele, käsimüügiravimitele vms.

Otsime teie hulgast inimesi, kes on nõus täpselt kirja panema kolme kuu kulud – august, september ja oktoober.

Palun jagage seda küsitluses osalemise palvet puudega inimestele. Mida rohkem saame vastuseid, seda parema ülevaate saame tegelikust olukorrast.

Omalt poolt kinnitame, et Teilt saadud andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Küsitluse käigus kogutud andmed jäävad anonüümseteks ning neid kasutatakse üldistatuna vaid andmeanalüüsiks ja kokkuvõtete tegemiseks.

Kuna küsimused on kolme kuu kohta, siis on võimalik küsitlust jätkata hiljem vajutades „Jätka hiljem“ nupule. Palun täitke lõplikult küsitlused hiljemalt 5. novembriks 2016.

Vastan meelsasti kõikidele täiendavatele küsimustele. Selleks saatke kiri e-posti aadressile: tiia.sihver@sm.ee.

Alustage küsitlusele vastamist SIIT.

Heade soovidega
Tiia Sihver
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustuse osakond
tiia.sihver@sm.ee