Seoses töövõimereformiga lubati EPIKoja liikmeorganisatsioonide survele vastu tulles 2014 aasta sügisel Riigikogu Sotsiaalkomisjonis, et alates 2016 aastast kehtib nn ühe-ukse-süsteem. Mis tähendab, et kui tööealine inimene taotleb töövõime hindamist ja soovib samal ajal taotleda ka puude astet, saab ta seda teha korraga, täites töövõime hindamise ankeedile lisaks lühema, puudest tulenevaid lisakulutusi hindava küsimustiku.

Sotsiaalministeerium on piloteerimas uut puude hindamise küsimustikku ja otsib TÖÖEALISI inimesi, KELLELE ON JUBA TÄNASEKS PUUDE ASTE MÄÄRATUD, osalema pilootuuringus.

Lisainfo pilootuuringu kohta: marion.rummo@sm.ee
Pilootuuringut tutvustav tekst ja nõusoleku vorm: