image

IN MEMORIAM

Uno Taimla 6.01.1935- 23.01.2016.

Laupäeval, 23.jaanuaril lahkus meie seast legendaarne Eesti Vaegkuuljate Ühingu looja ja esimene juht Uno Taimla.

Olles aastaid Eesti Kurtide Ühingu aseesimees, märkas Uno, et kõik vaegkuuljad ei integreeru kurtidega ja vastupidi. Uno alustas vaegkuuljatele oma organisatsiooni rajamist ning 6.märtsil 1993. aastal toimus Tallinnas Eesti Vaegkuuljate Ühingu (EVKÜ) asutamiskoosolek. Vastloodud ühingu esimeheks valiti Uno Taimla ning selle organisatsiooni juhatuse esimees, vahel ka aseesimees oli ta kuni 2013. aastani.

22.02.2006.a anti Eesti Vabariigi Presidendi poolt Eestimaa vaegkuuljate eestseisjale – Uno Taimlale üle Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

Lisaks vaegkuuljate ja teiste puuetega inimeste probleemide lahendamise tundis ta ka ärksat huvi maailmasündmuste vastu ja elas hingega Eesti arengule kaasa. 2003.aastal kirjutas asutajaliikmena alla Eesti Klubi asutamisdokumendile ja oli selle ühingu aktiivne liige. Kõigi nende tööde kõrval jätkus tal aega ning organiseerimisvõimet oma pere, sõprade ja kolleegide jaoks.

Eesti Vaegkuuljate Liit langetab leinas pea Uno Taimla ees, kes suutis järgida oma kutsumust kõigi olude kiuste, kutsumust olla õigluse eest võitleja ja jääda kuni lõpuni iseendaks. Tunneme kaasa Uno pereliikmetele, abikaasale, tütrele, pojale ja lapselastele.