Eile (06.04.2015) kogunesid MTÜde ja erinevate riigiasutuste esindajad arutama ligipääsetavusega seotud küsimusi.

img_0610  Sotsiaalkaitseminister Helmen Küti sõnul on oluline mõista, et ligipääsetavus ei    tähenda ainult füüsilisi piiranguid. „Erivajadustega inimeste pääs hoonetesse, ka oma  kodust sisse ja välja pääsemine peab olema enesestmõistetav. Sama oluline on aga, et  erivajadustega inimesed peavad saama kasutada infot ning osaleda näiteks meie  ühises kultuurielus,“ ütles minister. „ lähtudes MTÜ Ligipääsetavuse foorumi  ettepanekust, pidasin vajalikuks kutsuda erivajadustega inimeste organisatsioonide  esindajad nõukokku, mis kohtuks juba selle kuu lõpus,“ lisas Kütt.

Ligipääsetavuse foorumi esindajad tegid ülevaate senitehtust. Kokkusaanute sõnul on väga oluline lisaks füüsiliste piirangute kõrvaldamisele ja edasisele vältimisele tegeleda temaatikaga laiemalt. Oluline on rääkida universaalsest disainist, mis arvestaks nii lastega perede kui ka vananeva ühiskonna vajadustega. Osalejad pidasid väga oluliseks nõukogu kiiret tööleasumist. Lisaks tõid eksperdid välja, et tähtis on silmas pidada ka töövõimereformi, mille elluviimisele on nad valmis kaasa aitama oma jõu ja nõuga. Esimene ligipääsetavuse nõukogu kohtumine toimub 30.04 ligipääsetavuse seminaril.