KÕKU

Kõku Klubi on lühend KõvaKuuljate Klubist, mis tegutseb Eesti Vaegkuuljate Liidu noorterakukesena juba alates 6.märtsist 1993. Kõku Klubiks ristiti see 2005 aastal. Ametlikult registreeriti Kõku Klubi Eesti Vaegkuuljate Liidu struktuuriüksusena 16.augustil 2013, mil toimus EVL üldkogu.  Klubil on oma põhikiri, mis on kättesaadav siin: http://vaegkuuljad.ee/koku/pohikiri/

Kõku Klubi tegevuse eesmärgiks on vaegkuuljate seas tervete eluviiside ja kultuurilise ligipääsetavuse eest seismine ning sportliku ja kultuurilise ühistegevuse edendamine. Klubil on oma liikmeskond, tegevust koordineerib eestseisus http://vaegkuuljad.ee/koku/eestseisus/ ning tähtsamaid otsuseid võetakse vastu klubi Kärajatel. Kõku Klubi liikmeks võivad olla kõik vaegkuuljate ühingute liikmed, kes soovivad osaleda sportlikel ja kultuurilistel üritustel. Klubi liige saab rohkem informatsiooni, soodsamaid osalemistingimusi, liikmekaardi ning kuhjaga positiivseid elamusi.

Liikmemaksu Kõku Klubile maksma ei pea, küll aga peab liige olema tasunud oma piirkondliku vaegkuuljate ühingu liikmemaksu.

Eestseisus

Kõku eestseisuse liikmed  ja  kontaktid:

1. Külliki Bode

  • Telefon:  53 478 422
  • E-mail:  kylliki.bode@gmail.com

2. Viljar Parm

  • Telefon:  58 599 796
  • E-mail:  viljar@vaegkuuljad.ee

3. Teet Kallaste

  • E-mail: Teet.Kallaste@datel.ee

4. Katariina Varendi

  • Telefon: 58 373 500
  • E-mail:  katariina.maekivi@gmail.com

5. Janek Kivilo

  • E-mail:  janek.kivilo@gmail.com

6. Piret Liim

  • E-mail: pipsets@gmail.com