Liikmekaart

Eesti Vaegkuuljate Liidu (EVL) liikmekaart

Liikmekaardi (vastavalt näidisele) väljaandmise õigus on Eesti Vaegkuuljate Liidul. Teistel organsatsioonidel ja eraisikutel ei ole õigust sama (EVL sümboolikaga ja sama kujundusega) liikmekaarti välja anda.

Eesti Vaegkuuljate Liidul on liikmekaartide register, kuhu on kantud liikmekaartide andmed (kaardi omaniku ees- ja perekonnanimi, liikmekaardi number, kehtivusaeg).

Liikmekaart antakse välja EVL liikmesorganisatsiooni liikmele, kellel ei ole liikmemaksuvõlga.
Liikmekaardi tellib liikmesorganisatsiooni juhatuse liige, kes edastab EVL juhatuse liikmele vajalikud andmed.

Liikmekaardi eest tuleb tasuda EVL-ile 2 eurot trükikulu. Kui kaarti soovitakse tellida posti teel, lisandub postikulu.

Kaardi kehtivusaeg on 3 aastat.

Kehtivusaeg on piiratud seetõttu, et kaart on seotud soodustustega ja liikmeksolekuga. Erinevad soodustused rakenduvad vaid nendele liikmetele, kes on maksnud regulaarselt oma organisatsioonile liikmemaksu (juhul, kui organisatsioon on kehtestanud liikmetele liikmemaksu). Liikmesorganisatsioonid korrigeerivad oma liikmete nimekirja igal aastal ning kui liikmekaardi omanik ei kuulu enam organisatsiooni, siis tema soodustuste kehtivusaeg lõpeb kaardil märgitud tähtajal.

Tähtajatu liikmekaart antakse välja Eesti Vaegkuuljate Liidu teenetemärgi omanikele EVL juhatuse otsusega.

Soodustused, mis kaasnevad liikmekaardiga, rakenduvad kõikidele EVL liikmekaardi omanikele, olenemata nende elukohast. Teenusepakkujad võivad lisaks liikmekaardile küsida ka isikut tõendavat dokumenti. Mõned teenusepakkujad peavad eraldi andmebaasi soodustatud isikutest, nimekirja esitab teenusepakkujale EVL.

Iga organisatsioon võib teha ettepanekuid erinevate soodustuste saamiseks (teenused, kaubad), lepinguid sõlmib teenusepakkujatega EVL.

Liikmete soodustused 

Liikmekaardi saavad kõikide vaegkuuljate organisatsioonide liikmed, kes seda soovivad ja kellel ei ole liikmemaksuvõlga. Kaardi tagaküljel on juhis, kuidas paremini vaegkuuljaga suhelda, esiküljel kaardiomaniku nimi, kaardi number, kehtivusaeg, ühingu logo ja EVL kontaktandmed.

  

Kaart maksab 2 eurot, ja kui soovitakse kaarti kätte saada posti teel, siis tuleb ka postikulu juurde maksta.

Kaardi tellimiseks palun andke selle lingi kaudu oma soovist teada: VAJUTA SIIA

Soodustusi vaata lähemalt meie soodustuste lehelt.