Arenguhüpe Eesti Vaegkuuljate Liidu võimekuse tõstmiseks läbi kuulmisnõustamise kvaliteedi, kättesaadavuse ning koostöö parandamise Eesti maakondades

1.12.2020- 31.07.2022 viib Eesti Vaegkuuljate Liit ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti Arenguhüpe Eesti Vaegkuuljate Liidu võimekuse tõstmiseks läbi kuulmisnõustamise kvaliteedi, kättesaadavuse ning koostöö parandamise Eesti maakondades.

Projekti eesmärgiks on see, et kuulmisprobleemidega abivajajad üle Eesti saavad peagi kasutada ühtse kvaliteediga kuulmisnõustamist, mida pakuvad vaegkuuljate ühingud ja Eestis uudne Kuulmisbuss.

Projekti tegevused ja väljundid

  • Viiakse läbi ülevabariiklik kuulmispäev ning 5 maakondlikku kuulmispäeva.
  • Sõlmitakse koostöösidemeid kohalike omavalitsustega kuulmisnõustamisteenuse pakkumiseks
  • Valmivad kuulmisnõustaja koolituskava ja koolitusmaterjalid
  • Valmib kuulmisnõustamise juhis
  • Koolitatakse 30 kuulmisnõustajat, kes on läbinud koolitusprogrammi
  • EVList saab koolitusasutus, kes võib välja anda kuulmisnõustaja tunnistusi.

Projekti käik

2020 detsember
14.detsembril tutvustati projekti EVL liikmesühingutele, kasutades Zoom keskkonda.
Töötati välja koolituskava, sõlmiti eelkokkuleppeid lektoritega, tehti ettevalmistusi kuulmispäevaks.
2021 märts
3.märts Kuulmispäev – kokkuvõte ja materjalid.