Keskkonnahoid lihtsas keeles

Projekti eesmärk oli tõsta Tallinna kuulmislangusega inimeste teadlikkust keskkonnahoiust ja ringmajandusest läbi ligipääsetavate loengute ja töötubade. Projekti raames toimus kaks üritust, kus on tagatud kuulmislangusega inimestele tõlketeenused ja tehnilised abivahendid, et osaleda keskkonnahoiu ja ringmajanduse loengutes ja töötubades. Lektoriks oli ringmajanduse praktik Pärnumaalt. Projekti tulemusena kasvas Tallinna elanike teadlikkus keskkonnast ja suurendas nende säästvat tarbimiskäitumist.

Projekti tegevused:

25.mail toimus sissejuhatav loeng, mille viis läbi Indrek Linnuste Pärnust. Loengus oli tagatud lisaks kirjutustõlkele ka viipekeeletõlge. Osalejad said väärtuslikku teavet ring-ja jäätmemajandusest. Loeng oli osalejaid kaasav, lõpus said kõik ka oma teadmisi kontrollida lõbusa “eksami” abil. Tublimatele olid ka auhinnad- loomulikult ringmajanduse põhimõttel toodetud asjad. https://vaegkuuljad.ee/keskkonnahoid-ei-ole-keeruline-tootuba-kuulmislangusega-inimestele/

2.juunil toimus keskkonnateemaline töötuba, milles osales 80 inimest. Indrek Linnuste tegi praktilisi harjutusi gruppidele ja nõustas inimesi individuaalselt. Osalejaid juhendati, kuidas jäätmeid õigesti sorteerida ning mida saab teha kodus üle jäävate esemetega. Tagatud oli viipekeele- ja kirjutustõlge.

Projekti toetab Euroopa roheline pealinn 2023