Kuulmislangusega inimeste ligipääsetavuse kompetentsikeskuse loomise tegevuskava

“Kuulmislangusega inimeste ligipääsetavuse kompetentsikeskuse loomise tegevuskava“ (taotluse nr AHE/2023/155), toetussumma 4 000 eurot

Projekti periood 1.04.2023- 31.07.2023
Projekti eesmärgiks oli koostada tegevuskava kuulmislangusega inimeste ligipääsetavuse kompetentsikeskuse rajamiseks. Toimusid teenusedisaini koosolekud, kaasatati partnerid, organisatsiooni esindajad ja arenguekspert.

Projekti tegevused:

  • 12.04.2023 Esimene projektikoosolek koos meeskonnaga. Osalesid Teet Kallaste, Allar Viik ja Külliki Bode. Kaardistasime, mis valdkondades me kompetentsed oleme? Milliseid teenuseid me osutama hakkame? Kes on meie võimalikud koostööpartnerid?
  • 8.05.2023 Projektikoosolek koos arengueksperdiga. Osalesid Allar, Teet, Külliki ja Katrin Aedma. Koos arengueksperdiga kaardistati teenuste osutamise jaoks võimalikud ja vajalikud ressursid.
  • 31.05.2023 Koosolek koos kohaliku omavalitsuse spetsialistidega. Osalesid projektijuht Külliki Bode, Haapsalu LV sotsiaalosakonna juhataja Kaja Rootare, Tallinna Kesklinna linnaosavanem Monika Haukanõmm ja Teet Kallaste. Koosolekul kooskõlastati nõustamiskeskuse tegevuskava ja lepiti kokku 2.juuni paneeldiskussiooni teemad.
  • 2.06.2023 Toimus nõustamiskeskuse esitlemine liikmesorganisatsioonidele, kuulmisnõustajatele ja KOVidele. Organisatsioonide juhid kiitsid nõustamiskeskuse tegevuskava heaks ning seejärel toimus paneeldiskussioon, kus osalesid Haapsalu ja Tallinna linnavalitsuse spetsialistid, projektitiim ja maakondlike organisatsioonide esindajad.
  • 8.07.2023 Toimus arenguseminar, mille läbiviijateks olid Saaremaa valla sotsiaalvaldkonna spetsialistid Piret Tenno ja Kairit Lindmäe, kelle juhendamisel õppisid organisatsioonide juhid ja nõustajad, kuidas KOVidega koostööd teha.
  • Valmis EVL Nõustamiskeskuse tegevuskava.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.