Let’s Play Together

’’Let’s Play Together’’

Rahvusvaheline koolitus teemal sport puuetega inimeste jaoks.

Eesti Vaegkuuljate Liit osales üleeuroopalisel koolitusel ’’Let’s Play Together’’, mis toimus 6-10. novembril Portugalis. Kokku osales seal 30 inimest erinevatest Euroopa riikidest. Projekti rahastati Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ vahenditest.

Koolituse ’’Let’s Play Together’’ peamine eesmärk oli edendada sportimist ja tutvustada puuetega inimestele kohandatud spordialasid.

Koolituse raames oli osalejatel võimalus saada uusi kogemusi ja puutuda kokku mitmete invasportlastega.  See hõlbustas teadmiste omandamist  tuues välja nii sarnasusti kui ka erisusi ning seda, kuidas sporti saab kasutada integratsioonivahendina.  Sport on kõigile.

 Üheks oluliseks märksõnaks oli mitmekülgus. Koolituse käigus ei pööratud tähelepanu mitte ainult üksikutele ja kindlatele spordialadele, vaid ka erinevatele puuetega inimeste jaoks kohandatud spordialadele partnerriikides. Koolitusse oli kaasatud 30 inimest- nende seas nii kogenuid kui ka vähem kogenuid inimesi, kes on tegelenud puuetega noortega. Kokku oli esindatud 11 riiki, nende seas Hispaania, Portugal, Rumeenia, Itaalia, Slovakkia, Türgi, Küpros, Leedu, Ungari, Kreeka ja Eesti. Eestist osalesid projektis Henri Ruul ja Mallori Lemsalu.

Koolituse käigus toimusid erinevad töötoad, arutelud ning samuti tehti tuvtust erinevate spordialadega nagu näiteks- Boccia, slaalom, võrkpall, kergejõustik ja väravpall. Samuti oli osalejatel võimalik kohtuda antud spordialade esindajatega Portugalist. Programm pakkus head võimalust osalejetele tutvustada teistele osalejatele enda kodumaa kultuuri ning saada osa Portugali kultuurist.

Laager andis osaljetele hea võimaluse omandada  teadmisi puuetega inimeste spordialade kohta ning kuidas tugevdada koostööd organisatsioonide ja omavalitsustega. Koolituse eesmärgiks oli julgustada spordi kaudu puuetega noori , aidata neid sotsialiseerumisel ning parandada nende elukvaliteeti, heaolu ja enesehinnangut.