Tegevusprogramm 2015

Eesti Vaegkuuljate Liidu iga-aastast tegevusprogrammi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu. Tegevusprogramm 2015 oli jaotatud neljaks alaprogrammiks: arendus, info-, koolitus- ning kultuuri-ja spordiprogrammiks.

EVL tegevusprogrammi 2015 eesmärgiks oli tagada kuulmispuudega inimestele õppimisel, tööl ja igapäevaelus vajalik toimetulek.

Projekt oli suunatud Eestis elavatele kuulmispuudega inimestele, keda on juba ligi 20 protsenti elanikkonnast, nendega tegelevatele organisatsioonidele, ühingute juhtidele ja juhatuste liikmetele, ühingu liikmetele, kuulmisnõustajatele, KOV ja muude asutuste spetsialistidele, kooliõpilastele, tudengitele, ettevõtete töötajatele, kes puutuvad kokku kuulmisprobleemidega.

HMNv2rviline