• 8.mai- allkirjastasime koos EPIKoja ja Eesti Kurtide Liiduga pöördumise Riigikogule seoses Rahvusringhäälingu seaduse muudatuse teise lugemise peatamise osas.
 • 12.mai- audiovisuaalsete teenuste rakkerühma koosolek. Osalesid Külliki ja Teet
 • 12. mai – Külliki koostas kokkuvõtte 21. aprillil avaldatud audiovisuaalsete teemade küsimustikust.
 • 12. mai – LIPS-i kasutajakoolitus – osales Teet
 • 13. mai Ligipääsetavuse riikliku korralduse rakkerühma zoomi koosolek. Osalesid Teet ja Jüri
 • 14. mai – KRP raames saadetud ligipääsetavuse osas arupärimine Audioloogide Seltsile. Koostas Teet
 • 18.mai- intervjuu Jakob Rosinaga EPIKoja podcasti tarbeks. Intervjuu andis Külliki.
 • 18. mai – Ligipääsetavuse e-keskkondade rakkerühma  koosolek. Osales Allar
 • 18. mai – Allar saatis sisendi e-keskkondade ligipääsetavuse korraldamise osas EPIK-ule, EPL-ile ja EVL-ile.
 • 20.mai- tiimikohtumine KRP programmi osas. Osalesid Teet ja Külliki
 • 21.mai- kohtumine Kurtide Liidu juhi Tiit Papiga. Teemaks tõlketeenuse memorandum.
 • 21. mai – Ligipääsetavuse elukondliku kinnisvara rakkerühma zoomi koosolek. Osalesid Teet ja Urmas Vasemägi.
 • 22mai- EPIKoja üldkoosolek. Osales Külliki
 • 24. mai – Teet esitas Mustamäe riigigümnaasiumi vaegkuuljate ligipääsetavuse hinnangu.
 • 27. mai – Teet esitas Valga riigimaja vaegkuuljate ligipääsetavuse hinnangu.
 • 28. mai – Ligipääsetavuse turismi rakkerühma koosolek. Osales Teet
 • 29.mail –saadetud koos Eesti Kurtide Liidu ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ühispöördumine seoses autmaatsubtiitrite projektiga. Pöördumine saadeti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Riigikogu majandus- ja kultuurikomisjonidele ning koopia ka ERRile.
 • 29. mai – Ligipääsetavuse ühistranspordi rakkerühma zoomi koosolek. Osales Teet
 • 29.mail saatsime koos Kurtide Liiduga Sotsiaalministeeriumile ühise tagasiside tõlketeenuse memorandumile.
 • 29. mai – Teet veenis Pärnu ÜTK juhti Andrus Kärpuki tegema Pärnu bussijaam vaegkuuljatele ligipääsetavaks. Telliti silmusvõimendi.