Palume vastata ühele olulisele küsimustikule audiovisuaalsete teenuste kohta, mille leiate allolevalt aadressilt:
 
Küsitluse eesmärk on kaardistada huvigruppide ootusi telesaadete ja teiste audiovisuaalsete teenuste ligipääsetavuse osas. Teie vastused on väga olulised, sest tänu Teile saavad teenusepakkujad infot, millistele toodetele on vaja rohkem tähelepanu pöörata.
 
Küsitlusele ootame vastuseid hiljemalt 6.maiks, siis jõuame vastuseid analüüsida ning saata tulemused nii telekanalite esindajatele kui ka teistele otsustajatele. 
 
Ilusat ja päikeselist kevadet!