Sotsiaalministeerium
Pressiteade

Üle Eesti toimunud töövõimereformi infopäevadel tutvustati uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud teemasid. Oma küsimustele said infopäevadel vastused pea pooltuhat inimest. 

Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juhi Arne Kailase sõnul puudutab töövõimesüsteemi ümberkorraldamine peaaegu kõiki Eestimaa inimesi. „Tahtsime anda inimestele võimaluse küsida ja saada vastuseid neid puudutavatel teemadel, valmistada neid ette töövõime hindamisele üleminekuks. Iga suur muudatus toob endaga kaasa ebakindlust ning teadmatust tuleviku ees. See on loomulik ja meie asi on anda kõigile küsimustele vastused, sest muutus tuleb selleks, et inimesed saaksid vajaliku toe suurema iseseisvuse poole liikumisel,“ rääkis Kailas.

Infopäevadel selgitati erinevates töötubades, kuidas täpselt käib töövõime hindamine ja millised tingimused on töövõimetoetuse saamisel. Lisaks oli avatud messiala, kus küsimustele aitasid vastuseid saada sotsiaalministeeriumi, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad. Infot sai nii eesti kui vene keeles, vaegkuuljatele olid abiks viipekeele tõlgid.

„Soovisime teabepäevadel ka ise inimestega vahetult suhelda, kuulda nende probleeme, mõtteid ning ettepanekuid – selline tagasiside on töövõimereformi elluviimisel suureks abiks. Sarnaseid infopäevi on kavas korraldada ka edaspidi,“  lisas Kailas.

Infopäevade läbiviimist rahastati  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“. 11. oktoobrist kuni 2. novembrini toimunud infopäevi korraldas sotsiaalministeerium koostöös töötukassa ja sotsiaalkindlustusametiga. Kokku toimus üle Eesti üheksa infopäeva.

Lisainfo:
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
6269 303 / 5629 6035
press@sm.eejana.rosenfeld@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium