Projekti „Tegus algus!“ raames on paarikümnel noorel inimesel võimalus võtta vastu põnev väljakutse: alustada tasuta õpingutega, omandada elukutse ning asuda meelepärasele tööle teeninduse või toitlustuse valdkonnas.

See võib olla sinu võimalus!

Oluline, et oled vanuses  16 – 29 aastat, käesoleval hetkel sa  ei õpi ega ka tööta, ent omad kas põhi-, gümnaasiumi või kutseharidust.  Peamine aga, et sa tõesti soovid end edaspidiselt siduda teeninduse või toitlustuse valdkonnaga. Seega  osalemine antud projektis võib olla just sinu võimalus!

Tallinna Erateeninduskool korraldab projekti „ Tegus algus!“ raames vastuvõtu tasuta õppekohtadele järgmistel õppekavadel:

  • pagar-kondiiter,
  • toitlustustöö korraldaja
  • teenindaja

Keskmiselt 6 kuud kestva õppe ajal pakutakse õppijatele  erialast ettevalmistust, erialast keeleõpet (kas vene või eesti keel), individuaalset nõustamist, sh karjäärinõustamist, tööklubides arendatakse tööotsimise oskusi (Internet tööotsimise vahendina, CV ja motivatsioonikirja elektroonne koostamine).

Põhirõhk antud õppes on ettevõtetes toimuval tööpraktikal, võimaldab kinnistada teoreetilistes tundides õpitut ning omandada praktilisi oskusi ja töövõtteid. Õppijaid toetatakse praktikakoha leidmisel. Tööpraktikale järgneb ettevalmistus kutseeksamiks, sest just kutsetunnistuse olemasolu annab konkurentsieelise meelepärase töö leidmisel.

Võimalik registreeruda õppetööle nii elektrooniliselt kui ka  isiklikult kohale tulles aadressil Sõle 3, Tallinnas.

Projekti finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusel summas 298 235, 08 eurot.

Lisainfot projekti kohta saab:

info@tetkool.ee või telefonil 6481001/ 5121193

Vaata lisa – www.tetkool.ee/et/tegus-algus/