Riigikogu muutis 25.novembril töövõimetoetuse seadust, millega lükatakse töövõimereformi käivitumine poole aasta võrra edasi.
Valitsuse algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse poolt hääletas 61 ja vastu oli 16 Riigikogu liiget.Töövõimereformi käivitumine lükati edasi 1. juulile, et arendada välja infosüsteemid, valmistada ette rakendusaktid ja korraldada töövõime hindamist, teatas riigikogu pressiteenistus.

Lisaks likvideeritakse seadusega töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuaugu tekkimise võimalus, millega tagatakse inimestele toetuse näol sujuv sissetuleku jätkumine, vahendas pressiteenistus. Seadus täpsustab terviseandmete töötlemise nõudeid, mis peavad tagama delikaatsete isikuandmete käsitlemise minimaalselt vajalikes piirides, ning lihtsustab töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise üheaegset taotlemist.

1. jaanuaril 2016 jõustuvad töövõimereformiga seotud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muudatused, mis tagavad inimestele uute tööturuteenuste kasutamise võimaluse uue aasta algusest.