Ligipääs kõigile märk väärtustab kõigile avatud ja ligipääsetavat keskkonda.

SIIA_SAAB_banner_250x250pxKüsi märki ja pane see hästi nähtavasse kohta, näiteks uksele. Nii jõuab info sinu avatud suhtumisest ja heast ligipääsust võimalikult paljudeni.

Täpsem info aadressil: http://www.vordoigusvolinik.ee/siiasaab/

Allpool on video: Siia Saab TTÜ video eestikeelsete subtiitritega