SMS-112 lühisõnumi teenus

SMS-112 lühisõnumi teenus on suunatud kuulmis- ja kõnepuudega inimestele ning abivajajatele, kellel ei ole võimalik hädaabinumbrile 112 helistades abi kutsuda.
SMS-112 lühisõnumi teenuse kaudu saab abivajaja saata eesti, vene ja inglise keeles hädaabisõnumeid päästjate, kiirabi või politsei appi kutsumiseks.

SMS-112 teenuse paremaks kasutamiseks on võimalik luua kasutajakonto. Konto loonud kasutaja puhul kuvatakse sõnumit saates aadress, puuded ja/või haigused ning sisestatud lisainfo. Sellisel juhul on lühisõnumi kaudu abi kutsumise lihtsustamiseks võimalik kasutada toetavaid sõnumimalle, mida saab kontokasutaja ise vastavalt vajadusele seadistada. Sõnumimall sisaldab kasutaja isikukoodi, asukoha nimetust ja kasutaja poolt sisestatud teksti. Kasutaja konto loomiseks ja mallide seadistamiseks mine palun https://sms.112.ee

SMS-112 lühisõnumi teenuse kirjeldus

  • SMS-112 lühisõnumi teenus on kasutajale aktiivne 1 aasta jooksul alates sellest hetkest kui kasutaja registreerib omale konto keskkonnas sms.112.ee.
  • Pärast ühe aasta möödumist peatub kasutajakonto automaatselt.
  • Kuu enne konto peatumist saadetakse kasutajale SMS „Teie õigus SMS112 teenuse kasutamiseks aegub kuu aja pärast, palun pikendage oma kasutajakontot SMS112 registreerimiskeskkonnas.“
  • Kui kasutaja ei uuenda oma andmeid ega taasaktiveeri kontot 1 kuu jooksul pärast peatumist, jääb konto peatatuks. Eraldi teavitust selle kohta ei saadeta.
  • Kasutaja saab igal ajal ise oma loodud konto peatada, sulgeda või taasaktiveerida.

* Palume kasutajal pöörata tähelepanu ebakorrektsetele või vananenud andmetele ja need uuendada kuna ebatäpsete andmete korral ei pruugi abi õigel ajal abivajajani jõuda.

* SMS lühisõnumi saatmisel 112 numbrile tuleb teavitus „Teie hädaabiteade jõudis Häirekeskusesse“. See kinnitus näitab, et Häirekeskus on sõnumi kätte saanud ja päästekorraldaja saab abivajajaga ühendust võtta.Kui hädaabiteade on edastatud ja abi on teel, saab abivajaja selle kohta kinnituse „Abi on teel“.

* Kui abivajaja ei saa SMS-112lt vastust, siis see tähendab, et sõnum ei ole Häirekeskuseni jõudnud. Viivitus võib olla tingitud sideoperaatori poolsest sidehäirest. Sellisel juhul tuleks abivajajal proovida uuesti sõnum saata või kiire abi saamiseks teha kõne numbrile 112.

Häirekeskus ei vastuta ebakorrektsete või vananenud andmete tõttu SMS-112 teenuse osutamisel tekkinud vigade või probleemide eest.

Teenusega registreerumisel ja küsimuste korral saab abi e-posti teel või kuulmis- ja kõnepuuetega inimeste liitudest ja kodadest.

Allikas: https://www.112.ee/et/juhend/hadaabinumber-112/sms-112