35875Sooviksin teha intervjuu inimesega,  kes on läbinud rehabilitatsioonivajaduse hindamise uue korra alusel.
Lõiku kasutan TTV uudislõigus, kus on juttu uuest 
sotsiaalse rehabilitatsiooni korrast.

Tervitusi ja jõudu soovides,

Kadri Aavik
TTV reporter
tel. 56156474