Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet
Pressiteade

Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem SKAIS2, mis pidi alustama tööd 1. jaanuarist 2017, valmib  planeeritud tähtajast hiljem. Kõigi sotsiaalkindlustusameti teenuste toimimine ja toetuste väljamaksmine on Eesti elanikele tagatud olenemata IT-arendusprojekti käekäigust. 

„Praeguseks on selge, et 1. jaanuari tähtaeg on ebareaalne ja SKAIS2 projektiga jätkamiseks on vaja uut plaani. Nii arendaja kui ka riik on projekti keerukust alahinnanud,“ ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Edasised arengud sõltuvad sellest, millised tööd on detsembriks valmis.“

IT-ettevõtte Tieto äriarenduse juhi Olli Pirttijärvi sõnul on algselt tehtud prognoose mõjutanud nii kahe aasta jooksul muutunud valdkonda reguleeriv seadusandlus kui ka projektiga seotud meeskonnad. „SKAIS2 on äärmiselt mahukas ja kompleksne projekt, mis on otseses sõltuvuses ümbritsevast keskkonnast. Kinnitan, et nagu kogu Tieto, nii võtab ka Tieto Estonia vastutuse tehtud tööde eest. Oleme viinud sisse muudatusi projektijuhtimises, et tagada edaspidi kvaliteetne ja tähtaegadest kinni pidav arendusprotsess,“ selgitas Pirttijärvi.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäe kinnitusel on Eesti elanikele tagatud kõigi teenuste osutamine, sh hüvitiste ja pensionide väljamaksed. „Oleme teinud vajalikud ettevalmistused, et tagada kõigi sotsiaalkindlustusameti teenuste toimimine ja seniste ning 2017. aastast lisanduvate uute sotsiaaltoetuste väljamaksmine olemasoleva infosüsteemi kaudu, “ ütles Veermäe.

Veermäe lisas, et SKAIS2 arenduse töömaht on suur ja riskid kõrged. „Seega nii tellija kui arendaja peavad olema võrdselt pädevad ja koostööle keskendunud.“

SKAIS2 on sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem, mille abil on plaanis moderniseerida ameti IT-süsteeme, välja töötada kasutajamugavad teenused inimestele ning tõhustada organisatsiooni töökorraldust. Esmakordselt luuakse ametile ka iseteeninduskeskkond, mis lihtsustab oluliselt näiteks perehüvitiste taotlemist. Kokku läbib uuenduskuuri ligi 25 erineva protsessi töökorraldus ning süsteem peab vahetama andmeid 21 erineva avaliku sektori süsteemiga, et tagada kõigi riiklike toetuste määramine ja väljamaksmine.

Uue infosüsteemi väljatöötamist alustati 2014. aastal IT-ettevõtete Tieto ja Icefire’i koostöös; alates 2015. aasta lõpust on arendajaks Tieto Estonia. SKAIS2 projekti kogumaksumus on 7,7 miljonit eurot, millest tehtud tööde eest on praeguseks välja makstud 3,1 miljonit. 

Lisainfo:

Oskar Lepik
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
626 9321 / 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium

Kaili Uusmaa
Kommunikatsioonijuht
Sotsiaalkindlustusamet
kaili.uusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee
640 8192 / 5087370