Teenetemärgi omanikud

18.mail 2018 andis Eesti Vaegkuuljate Liit välja esmakordselt teenetemärgid, mis on kõrgeim autasu ning tunnustus aastatepikkuse silmapaistva tegevuse eest. Teenetemärgiga kaasnes ühtlasi eluaegse liikmekaardi omaniku staatus.

Eesti Vaegkuuljate Liidu Teenetemärgi statuut

Teenetemärk on Eesti Vaegkuuljate Liidu (EVL) kõrgeim autasu, mille väljaandmise eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida isikuid, kellel on teeneid Eesti Vaegkuuljate Liidu ees.

1) Teenetemärk antakse väljapaistvale isikule pikaajalise (vähemalt 10 aastat)
silmapaistva tegevuse eest liidu või liikmesühingu ülesehitamisel ja
edasiarendamisel ning suuri teeneid omavatele isikutele väljastpoolt liitu.
2) Teenetemärki antakse üldjuhul välja iga viie aasta tagant. Esimest korda
antakse Teenetemärgid välja 18.05.2018, EVL 25 tegevusaasta täitumise
puhul. Teenetemärki võib välja anda ka muul ajal, vastavalt esitatud esildisele
ja EVL Juhatuse otsusele.
3) Teenemärki rikkumise, hävimise ja/või kaotamise korral ei asendata.
4) Esildisi Teenetemärgi kandidaatide kohta võivad esitada EVL juhatuse
liikmed, liikmesorganisatsioonid ja nende üksikliikmed.
5) Otsuse Teenetemärgi andmiseks teeb EVL juhatuse poolt kokku kutsutud
komisjon. Komisjon teeb otsused lihthäälteenamusega. Häälte pooleks
jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
6) Esildis Teenetemärgi annetamiseks koos kõigi nõutud andmetega saadetakse
EVL Juhatusele.

Esildis isiku kohta, kes esitatakse Teenetemärgi kandidaadiks, tuleb esitada järgmised andmed:

  • Kandidaadi ees- ja perekonnanimi
  • Sünnikuupäev
  • Üksikasjalik kandidaadi teenete kirjeldus
  • Andmed esitaja kohta

7) Teenetemärkide kohta peetakse registrit, mille eest vastutab EVL tegevjuht.

2.juunil 2023 Tallinnas, EVL 30.sünnipäeval välja antud teenetemärgid:

Allar Viik
Annika Kokk
Helle Harjakas
Janno Kuus
Kalle-Kusta Tõnisma
Katrin Lapina
Liidia Nau
Milvi Kangur
Pille Ruul
Piret Aus
Renate Mäerand
Ruth Keelman
Tiina Kriiva
Urmas Vasemägi
Urve Kitunen
Virve-Hirlja Veerits

Esimesed 40 teenetemärgi omanikud on:

Andrus Helenurm
Silvi Kallemets
Mall Enok
Sirje Haavel
Helfi Soonik
Ülle Mihkelsoo
Heli Veide
Heinar Kudevita
Ene Oga
Teet Kallaste
Kristi Kallaste
Eda Põld
Rein Järve
Elina Kabanen
Arvo Kannel
Andres Andra
Liina Luht
Erika Kiviloo
Aime Soosalu
Kersti Lepik
Johannes Siidra
Milvi Ojavere
Vaike Visnapuu
Laine Lehtsalu
Enn Kiiler
Jaak Müürsepp
Virpi Koivistoinen
Kalle Tervaskari
Sari Hirvonen-Skarbö
Viljar Parm
Stig Björklund
Viivi Einmann
Keijo Lehtinen
Katrin Kruustük
Kaia Sillaste
Hilja Veskimets
Endla Moon
Külliki Bode
Uno Taimla (postuumselt)
Malle Tähe (postuumselt)