Rehabilitatsioon

Eesti Vaegkuuljate Liit ootab vaegkuuljaid ja eesti või vene viipekeelseid kurte rehabilitatsiooniteenusele. Rehabilitatsiooniteenust rahastab vastavalt sihtgrupile kas Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse ja -programmide üldeesmärgiks on kuulmispuudega tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, vanemaealise inimese puhul on eesmärgiks parandada iseseisvat toimetulekut.

Kuidas saada rehabilitatsiooniteenust ja kui palju see maksab?

Tööealise vähenenud töövõimega inimese (kellel on osaline töövõime) rehabilitatsiooniteenust rahastab Eesti Töötukassa 1800 euro ulatuses. Tööealise inimesena peate kõigepealt pöörduma Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja poole, kellega koos hindate rehabilitatsioonivajadust.

Tööalase rehabilitatsiooni kohta loe siit: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Pensioniealiste, puuduva töövõimega ning laste rehabilitatsiooniteenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet. Teenust tuleb taotleda Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja kaudu.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta loe siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsiooniasutusel on võimalik pakkuda järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

 1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 2. Füsioterapeudi teenus
 3. Sotsiaaltöötaja teenus, grupinõustamine
 4. Eripedagoogi teenus, grupinõustamine
 5. Psühholoogi teenus, grupinõustamine
 6. Logopeedi teenus, grupinõustamine
 7. Kogemusnõustaja teenus, grupinõustamine
 8. Tegevusterapeudi teenus, grupinõustamine
 9. Loovterapeudi teenus, grupinõustamine
 10. Arsti teenus
 11. Õe teenus
 12. Psühhiaatri teenus

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakirja vaata siit: Eesti Vaegkuuljate Liidu hinnakiri 2021 (PDF)

Rehabilitatsiooniprogrammi puhul on kliendil võimalik saada rehabilitatsiooni kompleksteenusena, mis sisaldab nii spetsialistide teenuseid kui ka ööpäevaringset majutust.

Järgmised rehabilitatsiooniprogrammid toimuvad: 23.-25.oktoobril Pärnus Tervise sanatooriumis. 

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimiseks ja lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 6 616 394, 5383 6147 või kirjutada e-kiri rehabilitatsioon@vaegkuuljad.ee