Rehabilitatsioon- toetavad teenused kuulmislangusega inimestele

Eesti Vaegkuuljate Liit ootab vaegkuuljaid ja eesti või vene viipekeelseid kurte rehabilitatsiooniteenusele. Rehabilitatsiooniteenust rahastab vastavalt sihtgrupile kas Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse ja -programmide üldeesmärgiks on kuulmispuudega tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, vanemaealise inimese puhul on eesmärgiks parandada iseseisvat toimetulekut. Loe lähemalt, miks kuulmislangusega inimene vajab rehabilitatsiooni: https://vaegkuuljad.ee/miks-kuulmislangusega-inimene-vajab-rehabilitatsiooni/

Kuidas saada rehabilitatsiooniteenust ja kui palju see maksab?
Tööealise vähenenud töövõimega inimese (kellel on osaline töövõime) rehabilitatsiooniteenust rahastab Eesti Töötukassa 1800 euro ulatuses. Tööealise inimesena peate kõigepealt pöörduma Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja poole, kellega koos hindate rehabilitatsioonivajadust.

Tööalase rehabilitatsiooni kohta loe siit: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Pensioniealiste, puuduva töövõimega ning laste rehabilitatsiooniteenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet. Teenust tuleb taotleda Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja kaudu.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta loe siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsiooniasutusel on võimalik pakkuda järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

 1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (3 rehabilitatsioonispetsialisti)
 2. Füsioterapeudi teenus, grupinõustamine (koostööpartner Adeli juures)
 3. Sotsiaaltöötaja teenus, grupinõustamine
 4. Eripedagoogi teenus, grupinõustamine
 5. Psühholoogi teenus, grupinõustamine
 6. Logopeedi teenus, grupinõustamine
 7. Kogemusnõustaja teenus, grupinõustamine
 8. Tegevusterapeudi teenus, grupinõustamine
 9. Loovterapeudi teenus, grupinõustamine
 10. Arsti teenus
 11. Õe teenus
 12. Psühhiaatri teenus
Rehabilitatsiooniteenuse hinnakirja vaata siit: Eesti Vaegkuuljate Liidu hinnakiri 2021 (PDF)
Rehabilitatsiooniteenusele registreerimiseks ja lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 6 616 394, 5383 6147 või kirjutada e-kiri rehabilitatsioon@vaegkuuljad.ee

Rehabilitatsiooni on võimalik saada ka Pärnus, kus toimuvad grupinõustamised rehabilitatsioonilaagritena. Laagrite puhul on kliendil võimalik saada rehabilitatsiooni kolmepäevase kompleksteenusena, mis sisaldab nii spetsialistide teenuseid kui ka ööpäevaringset majutust.

Järgmised rehabilitatsioonilaagrid toimuvad:

 • 3.-5.veebruaril viipekeelsetele inimestele
 • 25.-27.veebruaril vaegkuuljatele

  Meie rehabilitatsioonispetsialistid

  Külliki Bode

  Koordinaator, kogemusnõustaja (eesti ja eesti viipekeel)

  Asutuse juht ja tegevkogemusnõustaja, ehk siis koordineerib meeskonna tööd, arendab rehabilitatsiooniteenust ja nõustab ka ise kliente.

  “Soovin, et iga kuulmislangusega inimene saaks just sellist tuge, mis aitab tal hakkama saada nii tööl, koolis kui ka igapäevaelus!”

  Ene Oga

  Sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja (eesti ja vene keel)

  On lõpetanud kõrgkooli sotsiaaltöö valdkonnas ning sellest alates töötanud Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsiooni meeskonnas. Täiendkoolitusena on omandanud kogemusnõustaja kutse.
  Tema missiooniks on abivajava inimese märkamine, mõistmine ja aitamine:

  “Oma kogemuste ja teadmiste jagamisel soovin aidata erivajadusega inimesi, mõista neid ning olla toeks.”

  Pille Ruul

  Kogemusnõustaja (eesti, soome ja inglise keel)

  Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsioonitiimi kogemusnõustaja alates 2020.aastast. Nõustab nii eesti kui inglise keeles, kontaktselt Tallinnas või veebis (Skype, Messanger, Facetime, WhatsApp, Zoom, Teams) asukohast sõltumata.

  „Püüan koos kliendiga leida lahendusi ja võimalusi, kuidas kuulmisega seotud probleemidega paremini toime tulla ja elukvaliteeti parandada. “

  Riina Kuusk

  Kogemusnõustaja (eesti viipekeel ja vene viipekeel)

  Täiendkoolitusena on omandanud kogemusnõustaja kutse.
  Tema töö on abivajava inimese märkamine, mõistmine ja aitamine ning nõuandmine.

  “Püüan koos kliendiga leida lahendusi ja võimalusi, kuidas tööd leida ja tööl paremini toime tulla. Lisaks aitan ka muudes olukordades hakkama saada”

  Kristi Kallaste

  Kogemusnõustaja (eesti ja soome keel, eesti viipekeel)

  On lõpetanud Tallinna Ülikooli filoloogina, alghariduse eripedagoogi kutse pärineb Tallinna Pedagoogilisest Seminarist. Annab välja Eesti Vaegkuuljate Liidu ajakirja Meie Auris ja tegutseb rehabilitatsioonimeeskonnas kogemusnõustajana.

  “Toetan ja julgustan inimesi nii viipekeelses suhtluses kui ka kuulmisaparaadi või kõrvaimplantaadi kandmisel – usun, et kõik valikud on õiged.”

  Laura Lang

  Eripedagoog ja kogemusnõustaja (eesti keel, eesti viipekeel, inglise keel)

  Lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogina. Täiendkoolitusena läbinud kogemusnõustaja baaskoolituse. Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsioonimeeskonna liige alates 2021. aastast.

  “Nõustan ja toetan inimesi nii kuuldeaparaadi kui ka sisekõrvaimplantaadiga seotud igapäevaelu teemadel ning pakun eripedagoogilist tuge.”

  Jana Vaarik

  Psühholoog, loovterapeut (eesti ja vene keel)

  Tallinna Ülikooli haridusega psühholoog ja loovterapeut Jana on Eesti Vaegkuuljate Liidu meeskonnas töötanud 2019 aastast. Viinud läbi ka rehabilitatsioonilaagreid, nõustab nii eesti kui vene keeles.

  “Ole tänulik selle eest, mis sul olemas on ja sul on alati kõike järjest rohkem. Kui keskendud sellele, mida sul ei ole, pole sul kunagi midagi piisavalt.”

  • Greeta Grant (eesti ja eesti viipekeel)
  • Eda Põld, eripedagoog, kogemusnõustaja (eesti ja eesti viipekeel)
  • Kristi Leinamäe, eripedagoog (eesti keel)
  • Natalja Krassilnikova, psühholoog (eesti ja vene keel)
  • Alice Kääramees, psühholoog (eesti ja eesti viipekeel)
  • Karina Beisone-Kuzmina, kogemusnõustaja (eesti ja vene viipekeel)
  • Erika Kiviloo, kogemusnõustaja (eesti keel)
  • Urmas Vasemägi, kogemusnõustaja (eesti ja vene keel)
  • Rein Järve, kogemusnõustaja (eesti ja eesti viipekeel)