Töövõimereformi teine etapp ehk uue metoodika põhjal töövõime ja puude hindamine uutele taotlejatele käivitus alates 1. juulist. Sotsiaalkindlustusamet on kokku pannud slaidiesitluse ja kommenteeritud taotluse vormi, mis on uutele taotlejatele ning nende abistajatel taotluse täitmisel toeks.
Alates 01.01.2017 laieneneb just see taotluse vorm ka kõigile senistele “süsteemis” olijatele, kui nende korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab.
Ühistaotluse täitmiseks ja esitamiseks võib pöörduda nii Sotsiaalkindlustusametisse kui Eesti Töötukassasse.
Lisatud on kaks faili:
  1. Slaidiesitlus “TÖÖVÕIME HINDAMISE / PUUDE RASKUSASTME TUVASTAMISE TAOTLUSE VORM“,
    kust leiate üldised juhised ja põhimõtted uue hindamismetoodika kohta;
  2. PDF dokument “TÖÖVÕIMEREFORM JA PUUDE TUVASTAMINE TÖÖEALISEL INIMESEL“,
    kust leiate Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu poolt lihtsustavate kommentaaridega (jutumullides) ning Sotsiaalkindlustusameti poolsete abistavate kommentaaridega (kastikestes, autoriks Merlin Murumets)töövõime ja puude hindamise taotluse vormi.
Kergendamaks taotluse täitmist venekeelsele elanikkonnale on taotluse vorm tõlgitud ka vene keelde, kuid täita saab seda hetkel vaid eesti keeles. Venekeelne taotluse vormi tõlge asub siin: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/ekspertiisi_blanketid/uusvormvene2.pdf