Teisipäeval, 17. juunil kell 11.00–12.00 toimub Toompeal Riigikogu peahoone ees küsitavusi täis töövõimetoetuse seaduse eelnõu vastane pikett, mille on otsustanud korraldada Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Kurtide Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Eesti Hooldajate Liit, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing, SA Juht- ja Abikoerte Kool, Abikoerte Keskus ning millega on liitumas üks uus puudega inimeste ja omastehooldajate organisatsioon.

Riigikogu sotsiaalkomisjon tegi 12. juunil otsuse, et töövõimereformi käivitav seaduseelnõu saadetakse Riigikogu ette esimesele lugemisele. Lugemine on täiskogu päevakorras juba teisipäeval, 17. juunil. Tegemist on laialdase reformiga, mis hakkab enamikke meist puudutama väga lähedalt.

Oodatud on kõik, kellele on oluline puudega inimeste eluolu tulevikus. Meie poolt on korraldatud Lossi platsil toimuva ürituse luba, tehnika ja teeme ka plakatid. Teil on vaja leida võimalus kohale tulemiseks.

Me ei saa töövõimereformi toetada seni, kuni:

– reformikavasse pole lisatud meetmed hariduseta ja töökogemuseta inimeste toetamiseks ning tööandjate motiveerimiseks töökohtade loomisel;

– töövõimetoetuse maksmist ei seata sõltuvusse töötasust või tagatakse muul garanteeritud moel puudest tulenevate lisakulutuste katmine;

– kohalikud omavalitsused saavad tuge ja on seadusega loodud ühtsed standardid sotsiaalteenuste käivitamiseks ning nende võrdne kättesaadavus tagamaks teenuseid erivajadusega inimestele.

Puudega inimeste inimväärse kohtlemise eestseisjate nimel:

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Kurtide Liit
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit
Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
Eesti Hooldajate Liit
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
Juht- ja Abikoerte Kool SA
Abikoerte Keskus

Lisainfo:
Tiia Sihver
e-mail: tiia.sihver@gmail.com
tel: 5383 7653