Eesti Töötukassa kogub infot nende tööandjate ja ettevõtete kohta, kes on meie ühiskonnas heaks näiteks puuetega inimeste tööle värbamisel.

Puudega ja töövõimekaotusega inimeste tööhõivega on EPIKoja liikmesorganisatsioonid juba aastaid tegelenud, läbi on viidud hulganisti erinevaid projekte ja programme. Palju on ära tehtud ka tööandjate suunal, nõustades, koolitades ning tunnustades neid, kes on tööle võtnud erivajadustega inimesi.

Eesti Töötukassa soovib koostöös Tööandjate Keskliidu ja teiste partneritega (sh ka EPIKoja liikmesorganisatsioonidega) juhtida samuti tähelepanu tööandjatele, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ja on oma töötajaskonda kaasanud ka puudega või vähenenud töövõimega inimesi. Sellega seoses oleksime väga tänulikud, kui te jagaksite oma kogemusi tööandjate suunal, eriti toredad oleksid lood tööandjate tunnustamisest, nt kui organisatsioon on välja andnud mõne sõbraliku tööandja märgi või muu auhinna.

Lugusid ootab Külliki Bode allpool olevatel kontaktidel.

Helistage või kirjutage kindlasti!

Külliki Bode
Eesti Töötukassa
Teenuste osakond, peaspetsialist (tööandjate teenused)
tel:53478422
Kylliki.Bode@tootukassa.ee