27.07- 3.08.2019 toimus rahvusvaheline suveseminar meie koduses Haapsalus. Seminaril osalesid põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse VDNRiga seotud inimesed Soomest, Rootsist ja Taanist. Nendega liitusid ka Eesti vaegkuuljad, kelle vedada oli kogu nädala programm, mis oli väga sisukalt ja läbimõeldult üles ehitatud.

Suvenädal oli pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale ja just selletõttu korraldati VDNR traditsiooniline üritus esmakordselt Eestis. Selle nädala jooksul toimus peaaegu iga päev mõni loeng, mis olid seotud meie organisatsioonilise tegevuse, kuulmislanguse või üldise tervisega. Külalistele tutvustati Vormsi saart, Puise nina, Rannarahva muuseumi, Haapsalu Piiskoplinnust, Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust, Haapsalu linna ning kuulsat Haapsalu muda. Osalejad ööbisid Haapsalu Kutserehabilitatsioonikeskuse hostelis, loengud viidi läbi koolimaja saalis.

Kuna suvenädalale kogunenud osalejad olid kuulmislangusega ning rääkisid erinevaid keeli, siis kõige põnevamaks väljakutseks sai omavahelise suhtluse sujuv korraldamine. Igal osaleval riigil olid kaasas kirjutustõlgid ja viipekeeletõlgid, lisaks oli korraldajate poolt tagatud nii inglise-, soome- kui ka rootsikeelsed tõlked. Seminari lõppedes kommenteerisid tõlgid, et nii head koostööd polevat nad varem omavahel teinud, et mitmekeelne tõlge tõrgeteta osalejateni viia.

Suvenädala suurepärase programmi koostamise eest täname Kalle-Kusta Tõnismad, Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu juhatuse liiget. Väga suure panuse andsid ka Pille Ruul, Kristi Kallaste, Siiri Inno, Viljar Parm, Janno Kuus ja Teet Kallaste. Usinad abilised olid Kristi ja Teedu tütred Mikaela ja Aurelia. Suured tänud kirjutustõlkidele Gailale, Liivile, Getterile ja Liinale. Üritust toetas rahaliselt Kodanikuühenduse Sihtkapital (KÜSK), aitäh teile!

Rohkem infot sellest toredast üritusest saate lugeda peagi ilmuvast ajakirjast Meie Auris.

Pildid suveseminarist on juba praegu kättesaadavad siit: https://vaegkuuljad.ee/galerii/pildid/?cws_album=ACRYIWWTFWdlnl2Mjkc7ofsDy7U_yRyyDkF0c3xISiYZMTQ6fzWgR5E&cws_album_title=VDNR%20Haapsalu%2027.07-%203.08.2019

Külliki Bode, suvenädala peakoordinaator