Mis on kuulmispuue?

Kuulmispuue on kuulmise langus võrreldes normaalse kuulmisega. Kuulmispuue esineb 15-20% elanikkonnast. Kuulmishäirete liigid on:

 • KONDUKTIIVNE KUULMISLANGUS – Helijuhteaparaadi (kesk- ja väliskõrva) kahjustus – põhjustab eeskätt madalamate helide kuuldavuse langus.
 • SENSORINEURAALNE KUULMISLANGUS – Helivastuvõtuaparaadi (sisekõrva) kahjustus – langenud on eelkõige kõrgete helide kuuldavus.
 • TSENTRAALNE KUULMISLANGUS – Tsentraalse auditoorse süsteemi kahjustus (peaaju oimusagaras).
 • SEGATÜÜPI KUULMISLANGUS

Kes on kuulmispuudega inimene:

Kuulmispuudega inimene on inimene, kellel esineb kuulmispuue. Vaegkuuljaks peetakse inimest siis, kui tema kuulmislangus ületab 25 dB. Kui kuulmise langus on 90 dB või rohkem, siis seda inimest nimetatakese kurdiks. Vaegkuuljaid on Eestis üle 10% elanikkonnast.

Vaegkuuljaid, kes oma igapäevaelu-, õppimise või tööga toimetulemiseks peavad kasutama tehnilisi abivahendeid, on ca 8-10% elanikkonnast.

Kuidas tulla toime kuulmispuudega:

 • Kuulmisrehabilitatsiooni (rehabiliteerima – töövõimet taastama) moodustavad mitmesugused uuringud, protseduurid, teenused jt., nagu:
 • kuulmise audimeetriline uuring,
 • kuuldeaparaadi määramine ja sobitamine,
 • individuaalotsiku valmistamine,
 • kuuldeaparaadi käsitlemise õpetus ja kohanemistreening, perioodiline kontroll, remont, korduv reguleerimine jt.,
 • logopeediline ja pedagoogiline töö vaegkuuljaga,
 • töö ja elukutse omandamisega seotud küsimused.

Täiendavat informatsiooni vaata meie kodulehe osas KUULMISABI.

Abivahendid kuulmispuude rehabilitatsiooniks:

 • kuuldeaparaat, sh kõrvatagused ja kõrvasisesed;
 • individuaalotsik;
 • spetsiaalsed telefonid, millel on kõne helitugevuse ja kutsungi helitugevuse regulaatorid, T-kontuur jm;
 • telefonikuulari võimendi (seade kinnitatakse elastikvööga telefonikuulari külge);
 • silmusvõimendi mobiiltelefoni kasutajaile;
 • interneti püsiühendusega arvuti;
 • faksiaparaat ja tekstitelefon;
 • vibraatoriga äratuskell;
 • beebiandur;
 • universaalne kõnevõimendi (kõrvaklapid, mikrofon);
 • kodune häirekeskus;
 • induktsioonvõimendi silmuskontuuriga;
 • FM-süsteem (raadiosaatja ja -vastuvõtja põhimõttel töötav seade) ja palju muid seameid.

Täpsemalt vaata abivahenditest meie kodulehe osas KUULMISABI.

Puude mõiste

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes: Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle.
 • Tööturu mõttes: isik, kellel on puue või pikaajaline haigus, mis kestab vähemalt 12 kuud ning takistab töölesaamist või töötamist.

Rahvusvaheline klassifikaator on üleval Sotsiaalministeeriumi kodulehel: http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/E-tervis_ja_e-tervisetoend/rfk_icf_sissejuhatus.pdf